GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ
ข้อมูล
ประกาศเปิดตัว YouTube Premiere ของภูมิภาครอบสุดท้าย (ภูมิภาคอเมริกาเหนือกลางใต้)
29/11/2020
ข้อมูล
ประกาศเปิดตัว YouTube Premiere ของภูมิภาครอบสุดท้าย (ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา)
20/11/2020
ข้อมูล
ทำแบบสอบถามผู้ใช้งาน MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT และรับเครดิตในเกม 300,000 หน่วย!
20/11/2020
ข้อมูล
Online Services Restored (English)
19/11/2020
ข้อมูล
ประกาศการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการทดสอบจับเวลา GR Yaris
18/11/2020
ข้อมูล
การแจ้งย้ายข้อมูลจาก PS4™ ไป PS5™
17/11/2020
ข้อมูล
แจ้งประกาศรูปแบบการแข่งภูมิภาครอบสุดท้ายของ Nations Cup และการผ่านเข้ารอบ World Finals
16/11/2020
ข้อมูล
แนะนำการอัปเดตเดือนพฤศจิกายนของ "Gran Turismo Sport": เพิ่ม Toyota GR Yaris!
13/11/2020