GT

Please select your country / region

Close Window
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ
ข้อมูล
Gran Turismo Sport ยุติการให้บริการออนไลน์ - ซ่อมบำรุงครั้งสุดท้าย (31 มกราคม)
29/01/2024
ข้อมูล
ประกาศโบนัสชัยชนะจากเส้นทางสู่ GT7
28/02/2022
ข้อมูล
ประกาศถึงผู้เล่นเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลจาก "Gran Turismo Sport" ไปยัง "แกรนทัวริสโม 7"
09/02/2022
ข้อมูล
ประกาศเกี่ยวกับ "โบนัสชัยชนะ" ของการแข่งขัน Exhibition Series ปี 2021 ฤดูกาลที่ 2
30/12/2021
ข้อมูล
ผลรายการแข่งขันจัดแสดง FIA Gran Turismo Championship 2021 ฤดูกาลที่ 2
30/12/2021
ข้อมูล
การประกาศตัวผู้ชนะรายการแข่งขัน FIA GT Championship ปี 2021 ที่งาน FIA Prize Giving Ceremony!
23/12/2021
ข้อมูล
พวงมาลัยขับเคลื่อนตรงอย่างเป็นทางการ "Gran Turismo DD Pro" เปิดให้พรีออเดอร์แล้ว!
23/12/2021
ข้อมูล
ประกาศเรื่องโบนัสชัยชนะของรายการแข่งขัน "FIA GT Championships" ปี 2021
07/12/2021