GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ
ใหม่
ข้อมูล
Update to the Mileage Store on 27 October
27/10/2020
ข้อมูล
'ขอเชิญมาท้าทายนักแข่ง F1 ได้ในอีเวนต์ออนไลน์ "Red Bull Beat The Pro" ใน Gran Turismo Sport!
13/10/2020
ข้อมูล
รายการแข่งขัน "FIA GT Championships ประจำปี 2020" ได้มาถึงจุดไคลแมกซ์แล้วกับการแข่งขันภูมิภาครอบสุดท้ายออนไลน์และ World Finals ออนไลน์!
09/10/2020
ข้อมูล
แนะนำการแข่งขัน "16 สุดยอดดาวเด่น" ของรายการแข่งขันปี 2020 ในสเตจที่ 3 รอบที่ 30
25/08/2020
ข้อมูล
แนะนำการแข่งขัน "16 สุดยอดดาวเด่น" ของรายการแข่งขันปี 2020 ในสเตจที่ 3 รอบที่ 28
19/08/2020
ข้อมูล
รายการแข่งขันปี 2020 - สเตจที่ 3 ประกาศแจ้งเรื่องโบนัสชัยชนะ
11/08/2020
ข้อมูล
แนะนำการแข่งขัน "16 สุดยอดดาวเด่น" ของรายการแข่งขันปี 2020 ในสเตจที่ 3 รอบที่ 24
28/07/2020
ข้อมูล
แนะนำการแข่งขัน "16 สุดยอดดาวเด่น" ของรายการแข่งขันปี 2020 ในสเตจที่ 2 รอบที่ 20
16/07/2020