GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ
ข้อมูล
ประกาศโบนัสชัยชนะของ "รายการแข่งขันช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลประจำปี 2020"
16/03/2020
ข้อมูล
ประกาศแจ้งอัปเดตการปรับสมดุลสมรรถนะ (27 02)
27/02/2020
ข้อมูล
แนะนำการอัปเดตเดือนกุมภาพันธ์ของ Gran Turismo Sport: เพิ่มรถใหม่ 3 รุ่น รวมถึงรถที่ชนะ FIA GT1 Championship!
26/02/2020
ข้อมูล
ผู้ชนะ World Tour 2020 – ซิดนีย์!
16/02/2020
ข้อมูล
เปิดตัว: รายการแข่งขัน "FIA GT Championships" ประจำปี 2020!
15/02/2020
ข้อมูล
2019/20 Exhibition Series - ประกาศเกี่ยวกับ "โบนัสชัยชนะ" ฤดูกาลที่ 3 (10 กุมภาพันธ์)
10/02/2020
ข้อมูล
รายการแข่งปี 2020 เริ่มต้นขึ้นแล้ว!
24/01/2020
ข้อมูล
2019/20 Exhibition Series - ประกาศเกี่ยวกับ "โบนัสชัยชนะ" ฤดูกาลที่ 2 (30 ธันวาคม)
30/12/2019