GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ

กลับสู่รายการ

ข้อมูล
ประกาศการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการทดสอบจับเวลา GR Yaris
18/11/2020


เราได้ค้นพบและยืนยันปัญหาในอีเวนต์ทดสอบจับเวลา GR Yaris เริ่มต้นไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ในที่ซึ่งมีการบันทึกเวลาของรอบสนามโดยใช้ประโยชน์จากกำแพงสนามแข่ง เป็นผลให้ "การลงโทษเมื่อชนกำแพง" มีความเข้มงวดมากขึ้น และการชนกำแพงในตอนนี้จะปรับเวลารอบสนามให้เป็นโมฆะ

เวลาที่ทำได้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้กำแพงก็จะเป็นโมฆะเช่นเดียวกัน และการจัดอันดับกับรีเพลย์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจะถูกลบออก อีกทั้งเราก็จะลบสถิติเวลาใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากผู้เล่นใน 10 อันดับแรกออกด้วย แม้ว่ารีเพลย์จะไม่ได้ถูกบันทึกไว้ก็ตาม

ทางเราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อผู้เล่นที่เพลิดเพลินไปกับการทดสอบจับเวลานี้อย่างยุติธรรม และเราหวังว่าท่านจะยังคงสนับสนุน Gran Turismo Sport เสมอไป

กลับสู่รายการ