GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ

ข้อมูลการซ่อมบำรุงและข้อผิดพลาด

ใหม่
ข้อมูล
รายการแข่งขันจัดแสดง 2020/21 ครั้งถัดไปจะเริ่มต้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน!
30/10/2020
ใหม่
ข้อมูล
Mileage Store Issue Resolved
29/10/2020
โหมด SPORT
ผู้เข้าแข่งขัน 36 คนจากรายการแข่งขัน Nations Cup ออนไลน์ประจำปี 2020 ที่ผ่านเข้าไปยังการแข่งขันภูมิภาครอบสุดท้ายออนไลน์!
15/10/2020
ข้อมูล
'ขอเชิญมาท้าทายนักแข่ง F1 ได้ในอีเวนต์ออนไลน์ "Red Bull Beat The Pro" ใน Gran Turismo Sport!
13/10/2020
ข้อมูล
รายการแข่งขัน "FIA GT Championships ประจำปี 2020" ได้มาถึงจุดไคลแมกซ์แล้วกับการแข่งขันภูมิภาครอบสุดท้ายออนไลน์และ World Finals ออนไลน์!
09/10/2020
โหมด SPORT
เปิดตัวการทดสอบจับเวลาของ Extra Stage นี่คือโอกาสสุดท้ายของท่านในการเข้าร่วมรายการแข่งขัน "FIA Gran Turismo Championships" 2020
09/10/2020
โหมด SPORT
ประกาศอัปเดตรายการแข่งขัน FIA GT Championships ปี 2020
09/10/2020
ข้อมูล
แนะนำการแข่งขัน "16 สุดยอดดาวเด่น" ของรายการแข่งขันปี 2020 ในสเตจที่ 3 รอบที่ 30
25/08/2020