GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ
ข้อมูล
รายการแข่งปี 2020 เริ่มต้นขึ้นแล้ว!
24/01/2020
ข้อมูล
2019/20 Exhibition Series - ประกาศเกี่ยวกับ "โบนัสชัยชนะ" ฤดูกาลที่ 2 (30 ธันวาคม)
30/12/2019
ข้อมูล
Server Issue Fixed (December 30)
30/12/2019
ข้อมูล
ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเวลา "FIA Gran Turismo Championships"
29/12/2019
ข้อมูล
ประกาศแจ้งอัปเดตการปรับสมดุลสมรรถนะ (18 12)
18/12/2019
ข้อมูล
แนะนำการอัปเดตประจำเดือนธันวาคมของ Gran Turismo Sport: เพิ่มรถใหม่ 7 คันและลากูน่า เซค่า!
17/12/2019
ข้อมูล
แจ้งการส่งรถของขวัญจากแบบสำรวจความคิดเห็น GR Supra
16/12/2019
ข้อมูล
แนะนำการอัปเดตเดือนพฤศจิกายนของ "Gran Turismo Sport": เพิ่มรถใหม่ 5 รุ่น รวมถึง Jaguar VGT และเนื้อหาเสริม "ลูอิส แฮมิลตัน"!
27/11/2019