GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ
ข้อมูล
จะมีการถ่ายทอด "FIA GT Championships" 2020 World Finals และ "GR Supra GT Cup" เป็นในวันที่ 19-20 ธันวาคม!
08/12/2020
ข้อมูล
ได้รายชื่อผู้เข้าชิงชนะเลิศ GR Supra GT Cup ประจำปี 2020 แล้ว!
08/12/2020
ข้อมูล
ประกาศเปิดตัว YouTube Premiere ของรายการแข่งขันภูมิภาครอบสุดท้าย (ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย)
06/12/2020
ข้อมูล
ประกาศเปิดตัว YouTube Premiere ของภูมิภาครอบสุดท้าย (ภูมิภาคอเมริกาเหนือกลางใต้)
29/11/2020
ข้อมูล
ประกาศเปิดตัว YouTube Premiere ของภูมิภาครอบสุดท้าย (ยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา)
20/11/2020
ข้อมูล
ทำแบบสอบถามผู้ใช้งาน MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT และรับเครดิตในเกม 300,000 หน่วย!
20/11/2020
ข้อมูล
Online Services Restored (English)
19/11/2020
ข้อมูล
ประกาศการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการทดสอบจับเวลา GR Yaris
18/11/2020