GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ

กลับสู่รายการ

โหมด SPORT
เปิดศักราชการแข่งขัน Manufacturer Series 2020/21 Exhibition Series – ฤดูกาลที่ 1
21/08/2020

ตั้งแต่ที่ 28 สิงหาคมถึงวันที่ 28 ตุลาคม เราจะมีรายการแข่งขัน Manufacturer Series – ฤดูกาลที่ 1 ของรายการแข่งขันจัดแสดง "FIA Gran Turismo Championships" ประจำปี 2020/21 การจัดอันดับจะคิดจากระบบคะแนนที่มีผลคือ คะแนนสุดท้ายจะรวมมาจาก 5 รอบที่ดีที่สุดจากทั้งหมด 10 รอบ

นอกจากนั้น จะไม่มีการการจัดแข่งขัน "16 สุดยอดดาวเด่น" ในรายการแข่งขันจัดแสดง 2020/21 – ฤดูกาลที่ 1 อีกด้วย

[สำคัญ]

เริ่มตั้งแต่ฤดูกาลที่ 1 ของงานแข่งขัน "FIA Gran Turismo Championships" 2020/21 จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการแข่งขัน เวลาเข้าแข่งขัน และจำนวนของสล็อตแข่งขันที่สามารถเข้าร่วมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเวลา "FIA Gran Turismo Championships"

สำหรับฤดูกาลที่ 1 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวันจัดงาน เวลาเข้าร่วม และจำนวนของสล็อตการเข้าแข่งขันได้ทางด้านล่างนี้

■ ตารางเวลาการแข่งขันและสล็อตเข้าแข่งขัน (ภูมิภาคเอเชีย)

・รอบที่ 1-5: ในวันเสาร์: 15.00 น., 16.20 น., 17.40 น., 19.00 น. และ 20.20 น. ตามเวลาประเทศไทย (รวมทั้งหมด 5 การแข่งขัน)
・รอบที่ 6-10: ในวันพุธ: 16.00 น., 17.20 น., 18.40 น., 20.00 น. และ 21.20 น. ตามเวลาประเทศไทย (รวมทั้งหมด 5 การแข่งขัน)

FIA Gran Turismo Championships

รายการแข่งขันจัดแสดง Manufacturer Series 2020/21 – ฤดูกาลที่ 1

รอบที่ 1

วันที่
29/08/2020 (ส.)
BoP
เปิด
การตั้งค่า
คงที่
การใช้น้ำมันในรอบคัดเลือก
ไม่มี
การสึกหรอของยางรถในรอบคัดเลือก
6 ครั้ง
การใช้น้ำมันในรอบสุดท้าย
2 ครั้ง
การสึกหรอของยางในรอบสุดท้าย
6 ครั้ง
หมวดหมู่
กลุ่ม 3
รถยนต์
รถจากโรงรถ
สนามแข่ง
ดราก้อนเทรล – ซีไซด์
เวลารอบคัดเลือก
10 นาที
ระยะเวลาของปุ่มเร่งแซง
ไม่มี
เวลาการแข่ง (รอบสนาม/มาราธอน)
23 รอบ
ประเภทการออกตัว
การออกตัวแบบโรลลิ่ง
ยางรถ
เรซซิ่ง: แข็ง , เรซซิ่ง: ปานกลาง , เรซซิ่ง: อ่อน
ข้อกำหนดเรื่องยางรถ
ยาก/ปานกลาง

รอบที่ 2

วันที่
05/09/2020 (ส.)
BoP
เปิด
การตั้งค่า
คงที่
การใช้น้ำมันในรอบคัดเลือก
ไม่มี
การสึกหรอของยางรถในรอบคัดเลือก
6 ครั้ง
การใช้น้ำมันในรอบสุดท้าย
2 ครั้ง
การสึกหรอของยางในรอบสุดท้าย
6 ครั้ง
หมวดหมู่
กลุ่ม 4
รถยนต์
รถจากโรงรถ
สนามแข่ง
ออโต้โดรโม่ นาเซียวนาเล่ มอนซ่า
เวลารอบคัดเลือก
10 นาที
ระยะเวลาของปุ่มเร่งแซง
ไม่มี
เวลาการแข่ง (รอบสนาม/มาราธอน)
20 รอบ
ประเภทการออกตัว
การออกตัวแบบโรลลิ่ง
ยางรถ
เรซซิ่ง: แข็ง
ข้อกำหนดเรื่องยางรถ
ไม่มี

รอบที่ 3

วันที่
12/09/2020 (ส.)
BoP
เปิด
การตั้งค่า
คงที่
การใช้น้ำมันในรอบคัดเลือก
ไม่มี
การสึกหรอของยางรถในรอบคัดเลือก
5 ครั้ง
การใช้น้ำมันในรอบสุดท้าย
2 ครั้ง
การสึกหรอของยางในรอบสุดท้าย
5 ครั้ง
หมวดหมู่
กลุ่ม 3
รถยนต์
รถจากโรงรถ
สนามแข่ง
ทสึคุบะ เซอร์กิต
เวลารอบคัดเลือก
10 นาที
ระยะเวลาของปุ่มเร่งแซง
ไม่มี
เวลาการแข่ง (รอบสนาม/มาราธอน)
37 รอบ
ประเภทการออกตัว
การออกตัวแบบโรลลิ่ง
ยางรถ
เรซซิ่ง: แข็ง , เรซซิ่ง: ปานกลาง , เรซซิ่ง: อ่อน
ข้อกำหนดเรื่องยางรถ
ยาก/ปานกลาง

รอบที่ 4

วันที่
19/09/2020 (ส.)
BoP
เปิด
การตั้งค่า
คงที่
การใช้น้ำมันในรอบคัดเลือก
ไม่มี
การสึกหรอของยางรถในรอบคัดเลือก
4 ครั้ง
การใช้น้ำมันในรอบสุดท้าย
3 ครั้ง
การสึกหรอของยางในรอบสุดท้าย
4 ครั้ง
หมวดหมู่
กลุ่ม 4
รถยนต์
รถจากโรงรถ
สนามแข่ง
อาลซัส - วิลเลจ
เวลารอบคัดเลือก
10 นาที
ระยะเวลาของปุ่มเร่งแซง
ไม่มี
เวลาการแข่ง (รอบสนาม/มาราธอน)
18 รอบ
ประเภทการออกตัว
การออกตัวแบบโรลลิ่ง
ยางรถ
เรซซิ่ง: ปานกลาง , เรซซิ่ง: อ่อน
ข้อกำหนดเรื่องยางรถ
ปานกลาง

รอบที่ 5

วันที่
26/09/2020 (ส.)
BoP
เปิด
การตั้งค่า
คงที่
การใช้น้ำมันในรอบคัดเลือก
ไม่มี
การสึกหรอของยางรถในรอบคัดเลือก
5 ครั้ง
การใช้น้ำมันในรอบสุดท้าย
3 ครั้ง
การสึกหรอของยางในรอบสุดท้าย
5 ครั้ง
หมวดหมู่
กลุ่ม 3
รถยนต์
รถจากโรงรถ
สนามแข่ง
ฟูจิ อินเตอร์เนชันแนล สปีดเวย์
เวลารอบคัดเลือก
10 นาที
ระยะเวลาของปุ่มเร่งแซง
ไม่มี
เวลาการแข่ง (รอบสนาม/มาราธอน)
23 รอบ
ประเภทการออกตัว
การออกตัวแบบโรลลิ่ง
ยางรถ
เรซซิ่ง: ปานกลาง , เรซซิ่ง: อ่อน
ข้อกำหนดเรื่องยางรถ
ปานกลาง/อ่อน

รอบที่ 6

วันที่
30/09/2020 (พ.)
BoP
เปิด
การตั้งค่า
คงที่
การใช้น้ำมันในรอบคัดเลือก
ไม่มี
การสึกหรอของยางรถในรอบคัดเลือก
4 ครั้ง
การใช้น้ำมันในรอบสุดท้าย
2 ครั้ง
การสึกหรอของยางในรอบสุดท้าย
4 ครั้ง
หมวดหมู่
กลุ่ม 4
รถยนต์
รถจากโรงรถ
สนามแข่ง
กู๊ดวู้ด มอเตอร์ เซอร์กิต
เวลารอบคัดเลือก
10 นาที
ระยะเวลาของปุ่มเร่งแซง
ไม่มี
เวลาการแข่ง (รอบสนาม/มาราธอน)
15 รอบ
ประเภทการออกตัว
การออกตัวแบบโรลลิ่ง
ยางรถ
เรซซิ่ง: แข็ง
ข้อกำหนดเรื่องยางรถ
ไม่มี

รอบที่ 7

วันที่
07/10/2020 (พ.)
BoP
เปิด
การตั้งค่า
คงที่
การใช้น้ำมันในรอบคัดเลือก
ไม่มี
การสึกหรอของยางรถในรอบคัดเลือก
4 ครั้ง
การใช้น้ำมันในรอบสุดท้าย
3 ครั้ง
การสึกหรอของยางในรอบสุดท้าย
4 ครั้ง
หมวดหมู่
กลุ่ม 3
รถยนต์
รถจากโรงรถ
สนามแข่ง
ผังสนามแข่งกรังด์ปรีซ์ เซอร์กิต เดอ บาร์เซโลนา-กาตาลุญญา
เวลารอบคัดเลือก
10 นาที
ระยะเวลาของปุ่มเร่งแซง
ไม่มี
เวลาการแข่ง (รอบสนาม/มาราธอน)
20 รอบ
ประเภทการออกตัว
การออกตัวแบบโรลลิ่ง
ยางรถ
เรซซิ่ง: ปานกลาง , เรซซิ่ง: อ่อน
ข้อกำหนดเรื่องยางรถ
ปานกลาง/อ่อน

รอบที่ 8

วันที่
14/10/2020 (พ.)
BoP
เปิด
การตั้งค่า
คงที่
การใช้น้ำมันในรอบคัดเลือก
ไม่มี
การสึกหรอของยางรถในรอบคัดเลือก
8 ครั้ง
การใช้น้ำมันในรอบสุดท้าย
5 ครั้ง
การสึกหรอของยางในรอบสุดท้าย
8 ครั้ง
หมวดหมู่
กลุ่ม 4
รถยนต์
รถจากโรงรถ
สนามแข่ง
โตเกียวเอ็กซ์เพรสเวย์ - อีสต์ (วงใน)
เวลารอบคัดเลือก
10 นาที
ระยะเวลาของปุ่มเร่งแซง
ไม่มี
เวลาการแข่ง (รอบสนาม/มาราธอน)
9 รอบ
ประเภทการออกตัว
การออกตัวแบบโรลลิ่ง
ยางรถ
เรซซิ่ง: แข็ง
ข้อกำหนดเรื่องยางรถ
ไม่มี

รอบที่ 9

วันที่
21/10/2020 (พ.)
BoP
เปิด
การตั้งค่า
คงที่
การใช้น้ำมันในรอบคัดเลือก
ไม่มี
การสึกหรอของยางรถในรอบคัดเลือก
2 ครั้ง
การใช้น้ำมันในรอบสุดท้าย
2 ครั้ง
การสึกหรอของยางในรอบสุดท้าย
2 ครั้ง
หมวดหมู่
กลุ่ม 3
รถยนต์
รถจากโรงรถ
สนามแข่ง
WeatherTech Raceway ลากูน่า เซก้า
เวลารอบคัดเลือก
10 นาที
ระยะเวลาของปุ่มเร่งแซง
ไม่มี
เวลาการแข่ง (รอบสนาม/มาราธอน)
25 รอบ
ประเภทการออกตัว
การออกตัวแบบโรลลิ่ง
ยางรถ
เรซซิ่ง: ปานกลาง , เรซซิ่ง: อ่อน
ข้อกำหนดเรื่องยางรถ
ปานกลาง

รอบที่ 10

วันที่
28/10/2020 (พ.)
BoP
เปิด
การตั้งค่า
คงที่
การใช้น้ำมันในรอบคัดเลือก
ไม่มี
การสึกหรอของยางรถในรอบคัดเลือก
4 ครั้ง
การใช้น้ำมันในรอบสุดท้าย
2 ครั้ง
การสึกหรอของยางในรอบสุดท้าย
4 ครั้ง
หมวดหมู่
กลุ่ม 4
รถยนต์
รถจากโรงรถ
สนามแข่ง
ซูซูกะ เซอร์กิต
เวลารอบคัดเลือก
10 นาที
ระยะเวลาของปุ่มเร่งแซง
ไม่มี
เวลาการแข่ง (รอบสนาม/มาราธอน)
18 รอบ
ประเภทการออกตัว
การออกตัวแบบโรลลิ่ง
ยางรถ
เรซซิ่ง: แข็ง , เรซซิ่ง: ปานกลาง , เรซซิ่ง: อ่อน
ข้อกำหนดเรื่องยางรถ
ยาก/ปานกลาง

เช่นเดียวกับการแข่งชิงแชมป์ครั้งที่ผ่านมา เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแต่ละฤดูกาลแล้ว จะมีการเลือกผู้เล่นเพื่อรับการลงทะเบียนให้เป็น "ผู้เล่นดาวเด่น" และมอบ "โบนัสชัยชนะ" ให้ในเกมตามผลงาน

โปรดทราบว่า ตารางเวลาการแข่งขันและกฎการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

กลับสู่รายการ