GT

Please select your country / region

Close Window
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ

กลับสู่รายการ

ข้อมูล
Red Bull Beat The Pro 2021: รีเพลย์การทดสอบจับเวลาของ Yuki Tsunoda มาแล้ว!
18/10/2021

รีเพลย์ของการทดสอบจับเวลาที่นักแข่ง F1 Yuki Tsunoda เป็นผู้ทำเวลารอบสนามให้ท้าทายกันใน "Red Bull Beat The Pro 2021" ที่เริ่มไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม ได้ออกมาให้ชมกันแล้ว

เวลารอบสนามที่ Yuki Tsunoda ทำไว้ก็คือ “2'00.627”

อีเวนต์นี้ที่คุณต้องใช้รถแข่ง Honda NSX Gr.3 อย่างเต็มสมรรถนะจะเปิดให้ท้าทายถึงวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม

คุณคิดว่าแน่พอจะโค่น Yuki Tsunoda ได้สินะ? งั้นก็เข้าร่วมการทดสอบจับเวลา "Red Bull Beat The Pro 2021" ใน Gran Turismo Sport แล้วทำเวลาของตัวเองมาสู้เลย!

การจัดอันดับ
Red Bull Beat The Pro 2021 >

กลับสู่รายการ