GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ

กลับสู่รายการ

โหมด SPORT
ประกาศอัปเดตเรื่องการลงทะเบียนและสิทธิในการเข้าร่วมผู้เล่นดาวเด่น ปี 2021
21/04/2021

ในรายการแข่งขัน "FIA Gran Turismo Championships" ปี 2021 จะมีการคัดเลือก "ผู้เล่นดาวเด่น" จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งใน Nations Cup และ Manufacturer Series

- ฤดูกาลที่ 1 World Finals ปี 2020
- ฤดูกาลที่ 2 การชิงชัยใน World Series ปี 2021

นอกจากนี้ ขณะนี้รายการแข่งขัน "FIA Gran Turismo Championships" ปี 2021 ยังเปิดสำหรับประเทศและดินแดนตามรายการด้านล่างนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมจากสถานที่ใหม่ๆ ที่เพิ่งเพิ่มมานี้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกให้เป็นผู้เล่นดาวเด่นจากฤดูกาลที่ 2 ของรายการแข่งขันปี 2021 ได้

- แอฟริกาใต้, อินเดีย (ยกเว้นรัฐนาคาแลนด์), บัลแกเรีย
- รัฐแอริโซนา (สหรัฐอเมริกา), รัฐควิเบก (แคนาดา)

สำหรับรายชื่อผู้เข้าแข่งขันฉบับเต็มของ World Finals ปี 2020 โปรดดูที่ "หน้าพิเศษสำหรับ World Finals ปี 2020" โปรดทราบว่าผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 'GR Supra GT Cup' จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็น 'ผู้เล่นดาวเด่น'

การลงทะเบียนเพื่อรับสถานะ "ผู้เล่นดาวเด่น" เปิดให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ในบางประเทศและดินแดน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปจึงจะเข้าร่วมได้ เงื่อนไขการลงทะเบียน "ผู้เล่นดาวเด่น" อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างรายการแข่งขันตามสถานะการเข้าร่วมของผู้เล่นในปัจจุบัน

กลับสู่รายการ