GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ

กลับสู่รายการ

โหมด SPORT
การเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณคะแนนของการจัดอันดับผู้ผลิตทั่วโลก
13/02/2020

"คะแนนอันดับผู้ผลิต" ที่แต่เดิมจะคำนวณจากทั้ง 5 ภูมิภาคเพื่อตัดสินอันดับของผู้ผลิตใน "อันดับผู้ผลิตทั่วโลก" นั้น ในขณะนี้จะคำนวณจากเพียง 3 ภูมิภาคที่ได้รับระดับสูงสุดเท่านั้น

ตัวอย่าง

 ・โอเชียเนีย (200 คะแนน)
 ・อเมริกากลางและใต้ (200 คะแนน)
 ・ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา (192 คะแนน)
 ・อเมริกาเหนือ (172 คะแนน)
 ・เอเชีย (166 คะแนน)

ในสถานการณ์จำลองนี้ หลังจากผ่านไป 10 รอบ ภูมิภาค 3 อันดับแรกก็คือ อเมริกากลางและใต้ (200 คะแนน) โอเชียเนีย (200 คะแนน) และ ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา (192 คะแนน) ตามลำดับ และจำนวนคะแนนโดยรวมก็คือ (592 คะแนน) จะถูกกำหนดให้แก่แต้มอันดับผู้ผลิตทั่วโลก

วิธีการคำนวณวิธีใหม่นี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลของรายการแข่งขัน "FIA GT Championships" 2020 ซึ่งจะเริ่มในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์

ขอขอบคุณที่สนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องเสมอมาและขอให้ท่านเพลิดเพลินไปกับ Gran Turismo Sport!

กลับสู่รายการ