GT

Please select your country / region

Close Window
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ

กลับสู่รายการ

ข้อมูล
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลการตกแต่ง "Audi R8 4.2 FSI R tronic ‘07"
30/07/2018

ในการอัปเดต 1.23 เราได้แก้ไขปัญหาที่สติกเกอร์บน "Audi R8 4.2 FSI R tronic ‘07" มีรูปร่างบิดเบี้ยวเรียบร้อยแล้ว

หากคุณเคยสร้างข้อมูลการตกแต่งที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขนี้ไว้ กรุณาบันทึกการตกแต่งใหม่อีกครั้งแล้วตำแหน่งของสติกเกอร์จะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

ทางเราขออภัยอย่างยิ่งต่อทุกๆ คนที่ได้รับผลกระทบนี้ และเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการสร้างสรรค์ข้อมูลการตกแต่งต่อไปในอนาคต

กลับสู่รายการ