GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
ทั้งหมดข้อมูลโหมด Sport การซ่อมบำรุงการอัปเดตคำแนะนำ

กลับสู่รายการ

โหมด SPORT
การเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณคะแนนของการจัดอันดับผู้ผลิตทั่วโลก
04/06/2019

เริ่มตั้งแต่การแข่ง "Manufacturer Series - สเตจที่ 1" ที่จะเริ่มขึ้นวันที่ 8 มิถุนายน การจัดอันดับผู้ผลิตทั่วโลกจะคำนวณตามระบบคะแนนที่มีผล

■ วิธีคำนวณ "อันดับผู้ผลิตทั่วโลก" แบบใหม่
 ・ในแต่ละรอบ การจัดอันดับผู้ผลิตจะตัดสินจากคะแนนที่ได้รับจากนักแข่งอันดับสูงสุดของผู้ผลิตแต่ละราย (นักแข่งที่ทำคะแนนสูงสุดในรอบนั้น)
 ・คะแนนผู้ผลิตที่ได้รับจะอิงจากอันดับนี้เพื่อนำไปจัดอันดับผู้ผลิตสำหรับแต่ละภูมิภาคที่แข่งขันต่อไป
 ・คะแนนที่ใช้คำนวณสำหรับ Manufacturer Series จะนำมาจากการแข่งที่ดีที่สุด 5 รอบจากทั้งหมด 20 รอบในรายการแข่งปี 2019

คะแนนที่มีผลจะเป็นไฮไลต์ในการอัปเดตครั้งต่อไป

กระบวนการคัดเลือกตัวแทนผู้ผลิตจะยังเป็นเช่นเดิม แต่หากมีภูมิภาคที่ได้คะแนนเท่ากัน 2 ภูมิภาคขึ้นไปใน "อันดับผู้ผลิตทั่วโลก" การคัดเลือกจะตัดสินตามเกณฑ์ดังนี้

 a) ภูมิภาคที่มีคะแนนสูงสุดในทุกรอบ
 b) ภูมิภาคที่มีจำนวนการสมัครเข้าร่วมซึ่งลงทะเบียนไว้เมื่อจบรายการแข่งปี 2019 มากที่สุด

หลังการเปลี่ยนแปลงนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถเปลี่ยนสัญญาเข้าสังกัดผู้ผลิตได้อีกครั้ง โปรดจำไว้ว่าเมื่อเปลี่ยนสังกัดแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกจนกว่าจะจบรายการแข่งปี 2019

ขอบคุณที่สนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องเสมอมาและขอให้คุณสนุกกับ Gran Turismo Sport!

กลับสู่รายการ