GT

Please select your country / region

Close Window
GT SPORT Community
TH
 

FIA Gran Turismo Championships

FIA Gran Turismo Championships คืองานแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตรายการใหม่ที่จัดขึ้นโดย Gran Turismo และ FIA (สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ) ในปี 2018

ผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกจะได้ทดสอบฝีมือการขับของตนเองผ่านโหมด "Sport" ของ Gran Turismo Sport และนักแข่งที่มีฝีมือที่สุดจะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งระดับโลก เช่น World Tour และ World Finals ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับตำแหน่งแชมป์ของ World Finals จะได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงมอบรางวัลของ FIA ในช่วงสิ้นปี และได้ขึ้นรับรางวัลเคียงข้างเหล่านักแข่งมอเตอร์สปอร์ตในโลกจริงที่คว้าแชมป์จากฤดูกาลแข่งเดียวกันนั้น

การแข่งขัน FIA Gran Turismo Championships จะประกอบไปด้วยการแข่งขันชิงแชมป์ 2 รายการด้วยกัน กล่าวคือ Nations Cup ที่เป็นการแข่งขันระหว่างประเทศรวมถึงดินแดนต่าง ๆ และ Manufacturer Series ที่เป็นการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตรถยนต์

กลับสู่ด้านบนของหน้า