ข้อมูล

ปัญหาที่ทราบสาเหตุแล้ว [ฉบับปรับปรุง: 24 พฤศจิกายน]

นี่คือรายการปัญหาที่ทราบสาเหตุแล้วของแกรนทัวริสโม 7

มัลติเพลเยอร์
 - อาจมีบางกรณีที่มีข้อความว่า "การออกจากการแข่งอาจส่งผลกระทบกับคะแนนของคุณ" แสดงขึ้นมาในขณะที่คุณกำลังจะออกจากล็อบบี้ โปรดทราบว่า แม้จะมีข้อความดังกล่าวปรากฏขึ้นมา เมื่อคุณออกจากล็อบบี้ไป ก็ไม่มีผลกระทบต่อคะแนนของคุณแต่อย่างใด
 - เมื่ออยู่ใน "ล็อบบี้" จะมีกรณีที่มีคำว่า "กำลังเตรียม" แสดงขึ้นมาบนหน้าจอแล้ว แต่โฮสต์เริ่มการแข่งขันไม่ได้ การให้สมาชิกทุกคนออกจากห้องแล้วกลับเข้าไปใหม่จะทำให้เริ่มการแข่งขันได้
 - เมื่ออยู่ใน "ล็อบบี้" จะมีกรณีที่การเข้าสู่สนามแข่งเพื่อฝึกซ้อมแล้วไม่ได้ขับรถ แต่กลับข้ามไปที่การแข่งขันรอบสุดท้ายเลย ในกรณีนี้เช่นนี้ โปรดออกจากห้องแล้วกลับเข้าห้องอีกครั้ง
 - การตั้งค่าระบบช่วยเหลือสำหรับผู้เล่น 2 ถูกล็อกในการแข่งขันแบบ "จอแยก 2P" เราวางแผนว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ด้วยอัปเดตในอนาคต (ผู้เล่น1 จะใช้การตั้งค่าระบบช่วยเหลือแบบเดียวกับที่กำหนดไว้ใน [การตั้งค่า] > [การตั้งค่าระบบช่วยเหลือ])
 - เมื่ออยู่ใน "ล็อบบี้" จะมีกรณีที่ผู้เล่นในห้องเดียวกันไม่ปรากฏอยู่บนรายชื่อสมาชิกหรือระหว่างการแข่ง ในกรณีนี้ แอปพลิเคชันจะเกิดข้อผิดพลาดเมื่อโฮสต์เริ่มการแข่งขัน
 - เมื่ออยู่ใน "ล็อบบี้" จะมีกรณีที่ผู้ใช้แข่งขันจบแล้วไม่อาจทำความคืบหน้าต่อได้

เราได้วางแผนไว้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยอัปเดตในอนาคต

เราขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วย