ข้อมูล

ปัญหาที่ทราบสาเหตุแล้วเรื่องตั๋วรถยนต์ที่แจกจ่ายไปเมื่อวันที่ 25 มกราคม

พบปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขลายตกแต่งของรถ Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept และ BVLGARI Aluminium Vision Gran Turismo ที่ใช้ตั๋วรถยนต์ซึ่งแจกจ่ายไปเมื่อวันที่ 25 มกราคมแลกไป คือ เมื่อแก้ไขลายตกแต่งแล้ว ระบบกลับไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้

เราจึงจะส่งตั๋วรถยนต์ใบใหม่ไปให้ภายหลัง ซึ่งตั๋วใบใหม่นี้จะทำให้แก้ไขและบันทึกลายตกแต่งของรถได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เมื่อกำหนดวันจัดส่งที่แน่นอนแล้วจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เราขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วย และขอขอบคุณในความเข้าใจอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณที่ท่านสนับสนุนและขอให้ท่านเพลิดเพลินกับแกรนทัวริสโม 7 ต่อไป!