ข้อมูล

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการถ่ายทอดสด "World Series – รอบที่ 3"

การแข่งขัน Manufacturers Cup และ Nations Cup ของ "World Series - รอบที่ 3" ที่เดิมกำหนดจะถ่ายทอดในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม จะเปลี่ยนไปถ่ายทอดในวันดังต่อไปนี้แทน

■ ตารางเวลาการถ่ายทอดสด "World Series - รอบที่ 3"

 - วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน: Manufacturers Cup
 - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน: Nations Cup

ส่วนเวลาในการถ่ายทอดสด, อัปเดตบนหน้าพิเศษ และรายละเอียดของแคมเปญ "การทายผลผู้ชนะ" จะประกาศให้ทราบภายหลัง

ขอขอบคุณที่ท่านสนับสนุนและขอให้ท่านเพลิดเพลินไปกับแกรนทัวริสโม 7!