GT

Please select your country / region

Close Window
GT Sport 社群
HKZH
全部資訊Sport模式維護更新提示
資訊
「2020系列賽季前賽」優勝獎勵通知
16/03/2020
資訊
性能平衡更新通知(2月27日)
27/02/2020
資訊
《Gran Turismo Sport》2月更新內容出爐:新增FIA GT1錦標賽冠軍車等3款新車!
26/02/2020
資訊
World Tour 2020:雪梨優勝者!
16/02/2020
資訊
最新出爐:「FIA GT Championships」2020系列賽
15/02/2020
資訊
2019/2020表演系列賽第3季「優勝獎勵」通知(2月10日)
10/02/2020
資訊
2020系列賽開始了!
24/01/2020
資訊
2019/2020表演系列賽第2季「優勝獎勵」通知(12月30日)
30/12/2019