gran-turismo.com http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/ Gran Turismo(跑車浪漫旅)系列作品官方網站「gran-turismo.com」的新聞標題。 zh 「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup」2022系列賽報名開始! http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/00_3545823.html 2022-05-15T14:00:00+08:00 山內一典為你說明「BRAVIA XR ×《跑車浪漫旅 7》」的世界 http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/00_3408153.html 2022-04-28T21:00:00+08:00 隆重介紹《跑車浪漫旅 7》4月更新:新增三輛車款和全新賽道配置! http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/00_3585755.html 2022-04-25T16:00:00+08:00 「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2022」賽事詳情公布! http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/00_5597973.html 2022-04-18T11:00:00+08:00 觀賞全新開場影片,慶祝《跑車浪漫旅 7》上市! http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/00_4056463.html 2022-03-04T00:00:00+08:00 隆重介紹 Gran Turismo Sophy:深度強化學習訓練的頂尖 AI 賽車代理程式 http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/00_1704246.html 2022-02-10T00:00:00+08:00 最新一集的「State of Play」將帶您深入了解《跑車浪漫旅 7》 http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/00_1796083.html 2022-02-03T06:30:00+08:00 在二月份的「State of Play」節目進一步了解《跑車浪漫旅 7》! http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/00_4030923.html 2022-01-31T19:00:00+08:00 FIA GT Championships 2021系列賽優勝者於FIA頒獎典禮慶賀勝利! http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/00_5529353.html 2021-12-23T11:00:00+08:00 官方直驅方向盤「Gran Turismo DD Pro」預購開跑! http://www.gran-turismo.com/hk-zh/news/00_1973146.html 2021-12-23T02:45:00+08:00