GT

Please select your country / region

Close Window
HKZH
全部資訊Sport模式維護更新提示
資訊
2021表演系列賽第2賽季「優勝獎勵」通知
2021/12/30
資訊
「FIA Gran Turismo Championships」2021表演系列賽第2賽季結果
2021/12/30
SPORT模式
下一場線上錦標賽將於2月2日展開!
2021/12/24
資訊
FIA GT Championships 2021系列賽優勝者於FIA頒獎典禮慶賀勝利!
2021/12/23
資訊
官方直驅方向盤「Gran Turismo DD Pro」預購開跑!
2021/12/23
資訊
「FIA GT Championships」2021系列賽優勝獎勵通知
2021/12/07
資訊
FIA GT Championships 2021世界總決賽與TGR GT Cup 2021賽果
2021/12/06
資訊
2021系列賽世界總決賽將於12月3日至5日轉播!
2021/11/26