Please select your country / region

Close Window
GT
หน้าของฉัน
TH
Gran Turismo Sport

Red Bull Beat The Pro 2021: รีเพลย์การทดสอบจับเวลาของ Yuki Tsunoda มาแล้ว!

รีเพลย์ของการทดสอบจับเวลาที่นักแข่ง F1 Yuki Tsunoda เป็นผู้ทำเวลารอบสนามในการแข่งขัน "Red Bull Beat The Pro 2021" ที่เริ่มไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม ได้ออกมาให้ชมกันแล้ว

เวลารอบสนามที่ Yuki Tsunoda ทำไว้ก็คือ “2'00.627”

กิจกรรมนี้คุณต้องใช้รถแข่ง Honda NSX Gr.3 อย่างเต็มสมรรถนะจะเปิดให้แข่งขันถึงวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม

คุณคิดว่าแน่พอจะโค่น Yuki Tsunoda ได้สินะ? งั้นก็เข้าร่วมการทดสอบจับเวลา "Red Bull Beat The Pro 2021" ใน Gran Turismo Sport แล้วทำเวลาของตัวเองมาสู้เลย!