Please select your country / region

Close Window
GT
หน้าของฉัน
TH
Gran Turismo® 7

แจ้งประกาศการอัปเดตประจำเดือนมิถุนายนของ "แกรนทัวริสโม 7": เพิ่มรถใหม่สามคันและสนาม "วัตคินส์เกล็น"!

จะมีการอัปเดตแกรนทัวริสโม 7 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2022

รายละเอียดดังต่อไปนี้คือเนื้อหาที่จะบรรจุไว้ในอัปเดต 1.17:

1. เพิ่มรถใหม่สามคัน มีทั้ง "รถฮ็อตร็อด" หายาก และสัตว์ร้ายระดับตำนานแล้ว

Ford 1932 Ford Roadster

SUZUKI V6 Escudo Pikes Peak Special '98

SUZUKI Vision Gran Turismo (Gr.3 Version)

2. เพิ่มสนามแข่ง "วัตคินส์เกล็น อินเตอร์เนชันแนล" แล้ว

ระยะทางรวม: 5,423 ม., การเปลี่ยนระดับความสูง: 41 ม., จำนวนโค้ง: 11, ช่วงทางตรงที่ยาวที่สุด: 560 ม.

เพิ่มสนามแข่ง "วัตคินส์เกล็น อินเตอร์เนชันแนล" เป็นสถานที่ใหม่แล้ว โดยเลือกผังได้ทั้งจาก "วัตคินส์เกล็นลองคอร์ส" และ "วัตคินส์เกล็นชอร์ตคอร์ส"

ด้วยตำแหน่งที่ตั้งซึ่งอยู่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงนิวยอร์กประมาณ 418 กิโลเมตร ทำให้ "วัตคินส์เกล็น อินเตอร์เนชันแนล" ตั้งอยู่เกือบใจกลางรัฐนิวยอร์ก นี่เป็นสนามแข่งบนท้องถนนที่มีความเป็นมายาวนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1956 โดยอยู่ในพื้นที่หุบเขาที่มีธรรมชาติมากมายรายรอบ ครึ่งแรกจะเป็นช่วงความเร็วสูงที่มีโค้งความเร็วปานกลางถึงสูง และมีครึ่งหลังเป็นช่วงที่ต้องใช้เทคนิคสูงที่มีโค้งแคบมาก ความที่มีทางขึ้นๆ ลงๆ มากและเป็นสนามที่แคบ สนามแห่งนี้เลยเป็นฉากที่น่าตื่นตาตื่นใจมากสำหรับการแข่งขันที่คู่คี่สูสีกัน ไฮไลต์ที่สำคัญที่สุดของสนามนี้ก็คือทางตรงแรกที่ทอดสู่โค้งชิเคนความเร็วสูง ซึ่งจากนั้นก็ไปเชื่อมกับ "วงนอก" ทางขวามือที่มีความลาดชัน ความแตกต่างระหว่าง "ลองคอร์ส" กับ "ชอร์ตคอร์ส" ก็คือส่วน "บูท" ซึ่งเป็นทางเลี่ยงในผังที่สั้นกว่า

3. เพิ่มเมนูพิเศษในคาเฟ่แล้ว

เมนูพิเศษจะมีภารกิจการสะสมใหม่ๆ ในธีมที่หลากหลาย และจะให้ผู้เล่นทุกคนที่เล่นเกมจนจบและมีเลเวลนักสะสมถึงตามที่กำหนดเข้าถึงได้

ต่อไปนี้คือเมนูพิเศษสามรายที่เพิ่มไปในอัปเดต 1.17

 ・"คอลเล็กชัน: Toyota 86" เปิดที่เลเวลนักสะสม 20
 ・"คอลเล็กชัน: Honda Type R" เปิดที่เลเวลนักสะสม 20
 ・"คอลเล็กชัน: เครื่องยนต์โรตารี" เปิดที่เลเวลนักสะสม 32

โปรดรอดูข้อมูลเพิ่มเติมในอัปเดตต่อๆ ไป

4. เพิ่มสนามแข่ง "วัตคินส์เกล็น อินเตอร์เนชันแนล" เป็นการรวบรวมมาจัดแสดงที่แนะนำใน Scapes แล้ว


ขอขอบคุณที่สนับสนุนเราอย่างต่อเนื่องเสมอมา และขอให้เพลิดเพลินกับแกรนทัวริสโม 7 ต่อไป!