Please select your country / region

Close Window
GT
หน้าของฉัน
TH
Gran Turismo LIVE

แนะนำรายการ Gran Turismo Live – รอบที่ 10 ของการแข่ง 24 สุดยอดดาวเด่นในฤดูกาลสุดท้าย!

Nations Cup (ภาษาญี่ปุ่น)

Manufacturer Series (ภาษาญี่ปุ่น)

รอบที่ 10 ของการแข่ง "24 สุดยอดดาวเด่น" สำหรับฤดูกาลสุดท้ายของรายการแข่ง "FIA-certified Gran Turismo Championship" ปี 2018 ได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน

Gran Turismo ได้ถ่ายทอดภาพอันน่าตื่นเต้นของการแข่ง Nations Cup และ Manufacturer Series ผ่านทางบัญชีทางการ Youtube ช่อง "Gran Turismo TV" โดย "Gran Turismo Live" จะมีคำบรรยายประกอบการแข่งไปด้วย

คุณจะไม่พลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นบนสนามแข่งระหว่างกลุ่มผู้เล่นที่เก่งกาจที่สุดของการแข่งซีรีส์นี้!

การแข่งของแต่ละภูมิภาคสามารถดูได้จากลิงก์ที่ด้านล่าง

ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา

 ・Nations Cup (ภาษาอังกฤษ)
 https://www.youtube.com/watch?v=aQWLhwVubfU

 ・Manufacturer Series (ภาษาอังกฤษ)
 https://www.youtube.com/watch?v=6-HCLkHsVLc

 ・Manufacturer Series (ภาษาสเปน)
 https://www.youtube.com/watch?v=pl53Lz3VUIA

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ/กลาง/ใต้

 ・Nations Cup (ภาษาอังกฤษ)
 https://www.youtube.com/watch?v=z6O59PMr_dQ

 ・Manufacturer Series (ภาษาอังกฤษ)
 https://www.youtube.com/watch?v=9iiCPs2Y6FM

 ・Nations Cup (ภาษาสเปน)
 https://www.youtube.com/watch?v=5xWX_HS2UzY

 ・Manufacturer Series (ภาษาสเปน)
 https://www.youtube.com/watch?v=_abX1BMMb88