Please select your country / region

Close Window
GT
หน้าของฉัน
TH
Gran Turismo Sport

ตำรวจลินคอล์นเชียร์ยืนยันว่า Gran Turismo Sport ช่วยพัฒนาทักษะการขับรถของพวกเขา

หน่วยตำรวจลินคอล์นเชียร์ในสหราชอาณาจักรฝั่งตะวันออกได้ใช้ Gran Turismo Sport เพื่อฝึกทักษะการขับของพวกเขาและยืนยันว่าได้ผลเป็นอย่างดี

การฝึกนี้จัดขึ้นที่สนามแข่งซิลเวอร์สโตนโดยมีเจ้าหน้าที่ 4 นายจากหน่วยตำรวจลินคอล์นเชียร์ โดยเริ่มแรก พวกเขาจะได้ขับรถไปรอบสนามแล้วบันทึกเวลาที่ใช้เอาไว้ จากนั้นพวกเขาจะได้ขับจับเวลาใน Gran Turismo Sport พร้อมได้รับคำแนะนำจากครูฝึกของ GT Academy และในตอนท้ายพวกเขาก็จะได้กลับสู่สนามแข่งแล้วบันทึกเวลาที่ใช้ขับรอบสนามแข่งใหม่อีกครั้ง เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 นายที่เข้าร่วมไม่เพียงแต่ทำเวลาได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่พวกเขายังแสดงให้เห็นถึงการขับที่มั่นคงและไม่ติดขัดมากยิ่งขึ้นด้วย ผลลัพธ์ที่เห็นนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการฝึกใน Gran Turismo นั้นสามารถนำไปใช้กับการขับในชีวิตจริงได้

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภาคของลินคอล์นเชียร์ได้กล่าวว่า:
"วิธีการฝึกแบบดั้งเดิมนั้นจะยังคงมีอยู่แต่เราก็คอยมองหาวิธีใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์อยู่เสมอเพื่อช่วยเสริมการเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเรา หาก Gran Turismo สามารถช่วยฝึกนักแข่งระดับโลกได้ เราก็ควรที่จะลองดูว่ามันสามารถช่วยอะไรเราได้บ้างและขยายขอบเขตวิธีคิดของเราในการพัฒนาวิธีการฝึกให้ดียิ่งขึ้น"