โหมด Sport

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนและสิทธิในการเข้าร่วม "ผู้เล่นดาวเด่น" ของ Gran Turismo World Series 2023 (16 พฤษภาคม)

ในวันที่ 16 พฤษภาคม ได้มีการเลือกตัว "ผู้เล่นดาวเด่น" ของ Nations Cup และ Manufacturers Cup สำหรับ Gran Turismo World Series 2023 ตามเกณฑ์การพิจารณาที่ประกาศไว้ในหน้าข้อมูลภาพรวมของ Gran Turismo World Series 2023

ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่มีสิทธิลงทะเบียนเป็นผู้เล่นดาวเด่นในปีนี้มีดังต่อไปนี้

อีเวนต์ภายใต้การคัดเลือกผู้มีสิทธิเป็นผู้เล่นดาวเด่น

ผู้เข้าแข่งขัน Gran Turismo World Series 2022 รอบ World Finals
https://www.gran-turismo.com/world/gt7/events/gtws2022/worldfinals/driver_list/#top

ผู้เล่นดาวเด่นเป็นที่เคารพนับถือของผู้เล่น Gran Turismo ทุกท่านเพราะมีเทคนิคการขับรถและมารยาทเป็นเลิศ เมื่อให้รายละเอียดโพรไฟล์แก่เราเพิ่มเติมแล้ว คะแนนนักแข่ง (DR) ของผู้เล่นดาวเด่นจะยกระดับเป็น "S" ในเกม และพวกเขาก็จะมีโอกาสไปอยู่ในรายงานการแข่งขันและอีเวนต์สดมากขึ้น ผู้ที่สมัครเป็นผู้เล่นดาวเด่นแล้วก็จะได้รับคำแนะนำเรื่องวิธีการลงทะเบียนสถานะในวันต่อมา โดยเราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่ผู้เล่นท่านนั้นๆ ใช้ลงทะเบียนบัญชีสำหรับ PlayStation™Network

โปรดทราบว่า ผู้ที่จะมีสถานะเป็นผู้เล่นดาวเด่นได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนในประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศคูเวต และประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ว่าเกณฑ์พิจารณาว่ามีสิทธิได้เป็นผู้เล่นดาวเด่นอาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างการแข่งชิงแชมป์ โดยขึ้นอยู่กับสถานะการเข้าร่วมของผู้เล่นท่านนั้นๆ