Please select your country / region

Close Window
GT
Komunita GT SPORT
CZ
Informace o aktualizaci GT6

Aktuální opravy Gran Turismo 6

Byly provedeny následující změny:

- Došlo k úpravám řady textů.