Please select your country / region

Close Window
GT
GT SPORT Community
TH

ตอน

ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีตอน
GT World Tour 2018
ไฮไลต์ - Gran Turismo World Tour 2018 - เร้ดบูล แฮงการ์-7
24/09/2018
วิดีโอสรุปการแข่งที่เมืองซาลซ์บูร์กซึ่งนำไปสู่ World Final
GT World Tour 2018 | เร้ดบูล แฮงการ์-7
2 วิดีโอ

GT World Tour 2018 | เร้ดบูล แฮงการ์-7
23/09/2018
นักแข่งระดับท็อปจากทั่วโลกมารวมตัวกันในประเทศออสเตรียเพื่อแข่งขันกันซึ่งหน้า

กำลังเล่นไฮไลต์ - Gran Turismo World Tour 2018 - เร้ดบูล แฮงการ์-7
24/09/2018
วิดีโอสรุปการแข่งที่เมืองซาลซ์บูร์กซึ่งนำไปสู่ World Final