แบบสำรวจความคิดเห็น GR Supra

เพื่อเป็นการเก็บข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรถ "GR Supra" ทางเราจะขอดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากผู้เล่นทุกท่านที่เข้าร่วมใน "GR Supra GT Cup" และ/หรือ ได้ซื้อ GR Supra ใน Gran Turismo Sport แล้ว

เพื่อเป็นการขอบคุณในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฉบับนี้ ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับรถยนต์ "GR Supra (ตกแต่งลายการแข่งขันเนือร์บูร์กริง 24 ชั่วโมง 2019)" พิเศษเฉพาะที่สามารถนำไปใช้ใน Gran Turismo Sport ได้

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ GR Supra และรับรถสุดพิเศษคันนี้เข้าไปจอดในโรงรถของท่านกันเลย!

เงื่อนไขการดำเนินการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น

- ผู้เล่นที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน "GR Supra GT Cup" ทางออนไลน์
- ผู้เล่นที่ได้สั่งซื้อ GR Supra ใน Gran Turismo Sport

เงื่อนไขการรับรางวัล

จะส่งรางวัลเข้าไปยังบัญชี PlayStation™Network บัญชีเดียวกันกับที่ใช้ดำเนินการตอบแบบสอบถามฉบับนี้จนแล้วเสร็จ

รายละเอียดรางวัล

Toyota GR Supra (ตกแต่งลายการแข่งขันเนือร์บูร์กริง 24 ชั่วโมง 2019)
รถประเภท Gr.4 ที่สามารถใช้ได้ใน Gran Turismo Sport

ช่วงเวลาของแบบสำรวจความคิดเห็น

9 ตุลาคม 2019 เวลา 06.00 น. (UTC) – 30 พฤศจิกายน 2019 เวลา 15.00 น. (UTC) [9 ตุลาคม 2019 เวลา 13.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) – 30 พฤศจิกายน 2019 เวลา 22.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)]

ช่วงเวลาของรางวัล

16 ธันวาคม 2019 – 15 มิถุนายน 2020

วิธีการเข้าร่วม

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี PlayStation™Network และดำเนินการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านทาง gran-turismo.com
→ การเข้าสู่แบบสำรวจความคิดเห็น

วิธีรับรางวัล

ในระหว่างช่วงเวลาให้รางวัล โปรดลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชี Gran Turismo Sport บัญชีเดียวกันกับ PlayStation™Network ที่ใช้ดำเนินการตอบแบบสอบถามฉบับนี้จนแล้วเสร็จ จะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรางวัลของท่านปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอแรก และรถยนต์รางวัลจะถูกเพิ่มเข้าสู่โรงรถของท่านโดยอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ของแบบสำรวจความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสำรวจความคิดเห็นฉบับนี้ จะถูกนำไปใช้งานโดย Toyota Motor Corporation, SIE และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะมีขึ้นในอนาคต