Please select your country / region

Close Window
GT
Moja strona
PL
"Gran Turismo 5" E3 2010 Trailer Music Title Naming Campaign
ODTWÓRZ FILMIK

ODTWÓRZ FILMIK

Ogólne informacje

Konkurs na wybór tytułu dla utworu ze zwiastuna Gran Turismo® 5 na E3

Obecnie szukamy odpowiedniego tytułu (angielskiego) dla piosenki wykorzystanej w zwiastunie do
Gran Turismo® 5 na targach E3 2010 (Wykonawca: DAIKI KASHO). Czekamy na propozycje od fanów z całego świata.
Na początek posłuchajcie kawałka zamieszczonego na górze strony. Przeczytajcie zamieszczony poniżej tekst i wyślijcie nam swoje propozycje tytułu dla tej piosenki! Imię osoby, której propozycja zostanie wybrana, zostanie zamieszczone w sekcji „Specjalne podziękowania” w napisach końcowych do
Gran Turismo® 5.

Jak wysłać własną propozycję:
Wyślij następujące informacje na zamieszczony poniżej adres.


Tytuł wiadomości: GT5 Music Track Title

1. Tytuł piosenki (w języku angielskim; jeden uczestnik może podać tylko jeden tytuł)
2. Imię lub pseudonim (tylko litery)
3. Kraj zamieszkania
4. Komentarz dotyczący piosenki (w języku angielskim, maksymalnie 150 słów)

*Zgłoszenia, które nie będą trzymały się powyższego formatu, będą ignorowane.
*Jedna osoba może wysłać tylko jedną propozycję tytułu

Termin nadsyłania zgłoszeń:
26 lipca 2010 roku, godzina 00:59 (czasu polskiego)


Ogłoszenie wyników:
Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch tygodni od końcowej daty nadsyłania zgłoszeń.


Jury:
Producent serii Gran Turismo®, Kazunori Yamauchi.


Zasady i warunki nadsyłania zgłoszeń:
Przed nadesłaniem swojej propozycji zapoznaj się z następującymi warunkami i zasadami.


- Osoba dokonująca zgłoszenia zapewnia, że nie narusza praw autorskich ani znaków towarowych osób trzecich, ani żadnych innych praw i w pełni ponosi odpowiedzialność za nadesłane treści.

- Firma Sony Computer Entertainment Inc. zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie straty bądź zniszczenia, które będą wynikiem wykorzystania treści nadesłanych przez uczestników.

- Wszelkie prawa autorskie oraz inne prawa dotyczące przesłanych przez uczestników treści są własnością Sony Computer Entertainment Inc., niezależnie od tego, czy zostaną one wykorzystane, czy nie. Imiona oraz pseudonimy, którymi będą opatrzone zgłoszenia, będą wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby fazy konkursowej, przy ogłoszeniu wyników oraz zostaną umieszczone w podziękowaniach.

- Należy pamiętać, że informacje zamieszczone w zgłoszeniu zostaną wykorzystane w niezmienionej formie w sekcji „Specjalne podziękowania” napisów końcowych Gran Turismo® 5.

- Jeśli w kilku zgłoszeniach pojawi się ten sam tytuł, imiona i pseudonimy wszystkich osób zostaną zamieszczone w podziękowaniach.

- Sony Computer Entertainment Inc. („Sponsor”) nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą niekompletne, nieczytelne, za późno wysłane lub skierowane na błędny adres.

- Sponsor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju awarie sprzętowe lub oprogramowania oraz niekompletną, zniekształconą lub opóźnioną transmisję danych, która może ograniczyć możliwość wzięcia udziału w konkursie.

- Sponsor zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad konkursu, jego całkowitego anulowania lub zawieszenia, jeśli wystąpią wirusy lub problemy będące poza kontrolę Sponsora, które doprowadzą do błędów administracyjnych, nie pozwolą na zachowanie bezpieczeństwa lub właściwego przebiegu konkursu.

- Sponsor zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które według niego wydają się niestosowne, włączając w to, ale nie ograniczając do, nieuzasadnionego wykorzystania treści nawiązujących do przemocy lub seksu, lub przedstawienia w pozytywnym świetle wyrobów tytoniowych lub alkoholowych.

- Zgłoszenie musi być dziełem oryginalnym, wcześniej niepublikowanym, którego wyłącznym autorem jest sam twórca. W zgłoszeniu nie można naruszać praw lub prywatności żadnej innej osoby, żywej lub martwej, oraz naruszać praw własności osób trzecich.

- Akceptując nagrodę, uczestnik zwalnia Sponsora oraz jego partnerów, podwykonawców, agencje, oddziały i wspólników z odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju urazy, zniszczenia lub straty dotyczące osób lub własności, które mogą mieć związek z odebraniem, posiadaniem lub wykorzystaniem nagrody lub powstały w trakcie przygotowań, uczestnictwa lub podróży do miejsca mającego związek z odebraniem nagrody lub działaniami powiązanymi z samym konkursem.

- W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny Sponsora, jego podwykonawców, agencji, wspólników i firm powiązanych.

Adres e-mail aplikacji
gtcom-song2010-eu@polyphony.co.jp

Tekst

Eyes go shut
I dissipate
Into thin air leaving no trace
Distant voice
Not listening
Why don't you just save your breath?

All of your words feel like a jail
That blocks the sun and makes me stale
Not enough gold in all the world
So why have I surrendered

To your abusive ways
The cracks have opened up to the core
Is there anywhere to go from here now?
Sick with the lies consuming our souls

Give me one reason to take the breath we breathe for granted
Hold it in so long that you forget to say
Give me one reason to remain confined within the fences
Here with you and my soul on display

Bite my tongue
Swallow the pain
A bit disturbed by these displays
Now we've got nothing to say
The silence growing deadly

So here we are drifting apart
Neither willing to drop their guard
Haven't we got something to say?
The distance growing deadly

From years and years of pain
The cracks go deeper than we can see
Let's take a good look at where we are now
Maybe the end's the start that we need

Give me one reason to take the breath we breathe for granted
Hold it in so long that you forget to say
Give me one reason to remain confined within the fences
Here with you and my soul on display

Life is too precious to waste