GT

Please select your country / region

Close Window
Społeczność GT SPORT
PL
WszystkieInformacjeTryb sportowyKonserwacjaAktualizacjaWskazówki

Powrót do listy

TRYB SPORT
[Globalny ranking producentów] Manufacturer Series 2019 – wyniki etapu przedsezonowego
04.06.2019

2 czerwca etap przedsezonowy Manufacturer Series w ramach FIA Gran Turismo Championships 2019 dobiegł końca.

Globalny ranking producentów w Gran Turismo Sport powstał na podstawie wyników ostatniej rundy etapu przedsezonowego 2019 Series.

Ranga Producent Ogółem 1. 2. 3. 4. 5.
1 Toyota 1422 331 Europa / Bliski Wschód / Afryka 319 Oceania 296 Ameryka Południowa i Środkowa 285 Azja 191 Ameryka Północna
2 Lexus 1313 335 Ameryka Północna 296 Oceania 268 Europa / Bliski Wschód / Afryka 249 Ameryka Południowa i Środkowa 165 Azja
3 Porsche 1312 335 Ameryka Południowa i Środkowa 281 Ameryka Północna 247 Oceania 237 Europa / Bliski Wschód / Afryka 212 Azja
4 Mercedes-Benz 1199 298 Oceania 259 Ameryka Południowa i Środkowa 252 Ameryka Północna 200 Europa / Bliski Wschód / Afryka 190 Azja
4 Alfa Romeo 1199 319 Ameryka Północna 275 Ameryka Południowa i Środkowa 262 Azja 181 Europa / Bliski Wschód / Afryka 162 Oceania
6 BMW 1063 283 Ameryka Południowa i Środkowa 274 Azja 217 Ameryka Północna 185 Europa / Bliski Wschód / Afryka 104 Oceania
7 Volkswagen 997 274 Europa / Bliski Wschód / Afryka 209 Azja 189 Oceania 178 Ameryka Południowa i Środkowa 147 Ameryka Północna
8 Jaguar 940 274 Oceania 254 Ameryka Południowa i Środkowa 184 Europa / Bliski Wschód / Afryka 140 Ameryka Północna 88 Azja
9 Ford 925 250 Ameryka Północna 244 Oceania 182 Europa / Bliski Wschód / Afryka 131 Ameryka Południowa i Środkowa 118 Azja
10 Subaru 894.5 248 Oceania 231 Europa / Bliski Wschód / Afryka 194 Azja 178 Ameryka Południowa i Środkowa 43.5 Ameryka Północna
11 Hyundai 837 263 Ameryka Północna 175 Oceania 161 Europa / Bliski Wschód / Afryka 131 Azja 107 Ameryka Południowa i Środkowa
12 Aston Martin 735 195 Europa / Bliski Wschód / Afryka 173 Ameryka Północna 136 Azja 126 Oceania 105 Ameryka Południowa i Środkowa
13 Chevrolet 700 167.5 Ameryka Południowa i Środkowa 155 Azja 128 Ameryka Północna 126 Europa / Bliski Wschód / Afryka 123.5 Oceania
14 Audi 694 194 Oceania 147 Ameryka Północna 126 Europa / Bliski Wschód / Afryka 123 Azja 104 Ameryka Południowa i Środkowa
15 Renault Sport 692 171 Azja 164 Ameryka Północna 137 Europa / Bliski Wschód / Afryka 120 Ameryka Południowa i Środkowa 100 Oceania
16 Mazda 665 238 Azja 119 Ameryka Południowa i Środkowa 114 Oceania 97 Europa / Bliski Wschód / Afryka 97 Ameryka Północna
17 Honda 564 219 Azja 98 Ameryka Południowa i Środkowa 93 Europa / Bliski Wschód / Afryka 79 Ameryka Północna 75 Oceania
18 Dodge 533 186 Ameryka Południowa i Środkowa 119 Ameryka Północna 107 Europa / Bliski Wschód / Afryka 89 Azja 32 Oceania
19 Nissan 477 123.5 Oceania 107.5 Ameryka Północna 89 Azja 81 Europa / Bliski Wschód / Afryka 76 Ameryka Południowa i Środkowa
20 Lamborghini 471 135 Azja 129 Europa / Bliski Wschód / Afryka 85 Ameryka Południowa i Środkowa 71 Ameryka Północna 51 Oceania
21 Ferrari 462 169 Oceania 103 Azja 78 Ameryka Południowa i Środkowa 60 Ameryka Północna 52 Europa / Bliski Wschód / Afryka
22 Peugeot 371.5 131 Ameryka Północna 82 Azja 74 Europa / Bliski Wschód / Afryka 46.5 Ameryka Południowa i Środkowa 38 Oceania
23 McLaren 347 84 Europa / Bliski Wschód / Afryka 80 Azja 69 Ameryka Północna 67 Oceania 47 Ameryka Południowa i Środkowa
24 Citroën 251 84 Europa / Bliski Wschód / Afryka 60 Ameryka Południowa i Środkowa 51 Oceania 32 Azja 24 Ameryka Północna
25 Mitsubishi 235 80 Azja 52 Ameryka Północna 41 Europa / Bliski Wschód / Afryka 39 Oceania 23 Ameryka Południowa i Środkowa
Metoda obliczania punktów

„Globalny ranking producentów” powstał w oparciu o punkty rankingu producentów, które można było zdobywać w czasie kolejnych rund.

Jeśli na koniec sezonu co najmniej dwa regiony zdobyły taką samą liczbę punktów, selekcja będzie postępować według tej kolejności:

  a) producent z wyższą liczbą punktów na region;
  b) producent z największą liczbą kontraktów afiliacyjnych zarejestrowanych na koniec sezonu 2019.

World Tour – selekcja producentów

Do udziału w World Tour wybranych zostanie 12 producentów: pozaoficjalnym partnerem, którym jest Toyota, będą to firmy plasujące się najwyżej w „Globalnym rankingu producentów” na koniec każdego turnieju selekcyjnego. (W trakcie turnieju mogą zostać dodani inni oficjalni partnerzy.)

Globalny ranking producentów z etapu przedsezonowego Manufacturer Series zostanie również wykorzystany do wyłonienia kandydatów do „World Tour 2019 –New York”, który odbędzie się 24-25 sierpnia.

Ponadto, jak zostało to zaznaczone w przeglądzie, na podstawie „Globalnego rankingu producentów” zostaną również wyłonieni zawodnicy wszystkich późniejszych zawodów World Tour po pierwszym etapie sezonu 2019.

Indywidualne rankingi graczy w ramach Manufacturer Series będą się opierać na punktach efektywnych. Po wytypowaniu producentów i regionów dla każdego z nich nastąpi selekcja graczy. Zostaną oni wybrani na podstawie indywidualnych rankingów.

Więcej informacji na temat Manufacturer Series i kryteriów globalnego rankingu producentów można znaleźć w artykule przegląd FIA Certified Gran Turismo Championships 2019 Series.

Powrót do listy