ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γνωστά Ζητήματα [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 21 Νοεμβρίου]

Ακολουθεί μια λίστα από γνωστά ζητήματα για το Gran Turismo 7.

Σφάλμα Εφαρμογής/Παρεμπόδισης Προόδου
 - Σε συγκεκριμένες Αγωνιστικές Διοργανώσεις, η εφαρμογή διακόπτεται στην οθόνη Ανταμοιβών και Κατατάξεων, παρεμποδίζοντας οποιαδήποτε άλλη πρόοδο.

Παιχνίδι Πολλών Παικτών
 - Στο «Σαλόνι», υπάρχουν περιπτώσεις που η λέξη «Προετοιμασία» προβάλλεται στην οθόνη, αλλά ο Ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αρχίσει τον αγώνα. Αν φύγουν όλα τα μέλη και μετά μπουν ξανά στην αίθουσα, αυτό θα επιτρέψει την εκκίνηση του αγώνα.
 - Στο «Σαλόνι», υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι παίκτες που είναι στην ίδια αίθουσα δεν εμφανίζονται στη λίστα μελών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα προκύψει ένα σφάλμα εφαρμογής, όταν ο ιδιοκτήτης θα ξεκινήσει τον αγώνα.
 - Στο «Σαλόνι», υπήρξαν περιπτώσεις όπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, οι χρήστες δεν μπορούσαν να συνεχίσουν.

Αυτά τα ζητήματα πρόκειται να επιλυθούν με μελλοντική ενημέρωση.

Σας ζητάμε συγγνώμη για την οποιαδήποτε αναστάτωση που σας προκλήθηκε.