ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γνωστά Ζητήματα [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 24 Νοεμβρίου]

Ακολουθεί μια λίστα από γνωστά ζητήματα για το Gran Turismo 7.

Παιχνίδι Πολλών Παικτών
 - Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου «Η απόσυρση από τον αγώνα θα επηρεάσει την κατάταξή σας.» εμφανίζεται όταν αφήνετε ένα σαλόνι. Λάβετε υπόψη ότι οι κατατάξεις δεν επηρεάζονται ακόμα κι αν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα και αφήνετε το σαλόνι.
 - Στο «Σαλόνι», υπάρχουν περιπτώσεις που η λέξη «Προετοιμασία» προβάλλεται στην οθόνη, αλλά ο Ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αρχίσει τον αγώνα. Αν φύγουν όλα τα μέλη και μετά μπουν ξανά στην αίθουσα, αυτό θα επιτρέψει την εκκίνηση του αγώνα.
 - Στο «Σαλόνι», υπήρξαν περιπτώσεις όπου μετά την είσοδο στην πίστα στην Εξάσκηση δεν μπορείτε να οδηγήσετε και μεταφέρεστε κατευθείαν στον Τελικό Αγώνα. Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθήστε να φύγετε και να μπείτε ξανά στην αίθουσα.
 - Στον αγώνα «2 Παικτών με Διαίρεση Οθόνης», οι Ρυθμίσεις Βοήθησης για τον Παίκτη 2 είναι κλειδωμένες. Αυτό σχεδιάζουμε να το διορθώσουμε σε μελλοντική ενημέρωση. (Ο Παίκτης 1 θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες Ρυθμίσεις Βοήθησης, όπως αυτές καθορίζονται στις [Ρυθμίσεις] > [Ρυθμίσεις Βοήθησης]).
 - Στο «Σαλόνι», υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι παίκτες που είναι στην ίδια αίθουσα δεν εμφανίζονται στη λίστα μελών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα προκύψει ένα σφάλμα εφαρμογής, όταν ο ιδιοκτήτης θα ξεκινήσει τον αγώνα.
 - Στο «Σαλόνι», υπήρξαν περιπτώσεις όπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, οι χρήστες δεν μπορούσαν να συνεχίσουν.

Αυτά τα ζητήματα πρόκειται να επιλυθούν με μελλοντική ενημέρωση.

Σας ζητάμε συγγνώμη για την οποιαδήποτε αναστάτωση που σας προκλήθηκε.