ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γνωστά Ζητήματα [ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 30 Μαρτίου]

Ακολουθεί μια λίστα από γνωστά ζητήματα για το Gran Turismo 7.

Σφάλμα Εφαρμογής/Παρεμπόδισης Προόδου
 - Υπάρχουν περιπτώσεις όπου, κατά τη χρήση της Τιμονιέρας Αγώνων Logitech® G PRO, το παιχνίδι παγώνει εάν η τιμονιέρα αποσυνδεθεί από την κονσόλα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
 - Κατά τη χρήση της PS4™ έκδοσης του Gran Turismo 7 στην κονσόλα PlayStation®5, υπήρξαν περιπτώσεις όπου προέκυψε σφάλμα εφαρμογής μετά τη σύνδεση των τιμονιέρων Logitech® G923 Racing Wheel ή Logitech® G PRO Racing Wheel. Σε αυτήν την περίπτωση και για αυτό το ενδεχόμενο, παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση των προαναφερθέντων περιφερειακών. Αυτό το ζήτημα δεν προκύπτει στην PS5™ έκδοση του Gran Turismo 7.
 - Σε συγκεκριμένες Αγωνιστικές Διοργανώσεις, η εφαρμογή διακόπτεται στην οθόνη Ανταμοιβών και Κατατάξεων, παρεμποδίζοντας οποιαδήποτε άλλη πρόοδο.

Παιχνίδι Πολλών Παικτών
 - Στο «Σαλόνι», προέκυψαν περιπτώσεις όπου ένα αυτοκίνητο δεν μπαίνει στην πίστα ακόμα κι όταν ο παίκτης πιέζει το πεντάλ γκαζιού, όταν στις Ρυθμίσεις Διοργάνωσης μιας Αίθουσας που περιλαμβάνει έναν Προκριματικό, γίνεται αλλαγή πίστας πριν από την έναρξη του Προκριματικού. Εάν προκύψει αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε το Γρήγορο Μενού για να βγείτε από την Αίθουσα κι έπειτα κάντε επανείσοδο ξανά στην πίστα.
 - Στο «Σαλόνι», υπάρχουν περιπτώσεις που η λέξη «Προετοιμασία» προβάλλεται στην οθόνη, αλλά ο Ιδιοκτήτης δεν μπορεί να αρχίσει τον αγώνα. Αν φύγουν όλα τα μέλη και μετά μπουν ξανά στην αίθουσα, αυτό θα επιτρέψει την εκκίνηση του αγώνα.
 - Στον αγώνα «2 Παικτών με Διαίρεση Οθόνης», οι Ρυθμίσεις Βοήθησης για τον Παίκτη 2 είναι κλειδωμένες. Αυτό σχεδιάζουμε να το διορθώσουμε σε μελλοντική ενημέρωση. (Ο Παίκτης 1 θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες Ρυθμίσεις Βοήθησης, όπως αυτές καθορίζονται στις [Ρυθμίσεις] > [Ρυθμίσεις Βοήθησης]).
 - Στο «Σαλόνι», υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι παίκτες που είναι στην ίδια αίθουσα δεν εμφανίζονται στη λίστα μελών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα προκύψει ένα σφάλμα εφαρμογής, όταν ο ιδιοκτήτης θα ξεκινήσει τον αγώνα.
 - Στο «Σαλόνι», υπήρξαν περιπτώσεις όπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, οι χρήστες δεν μπορούσαν να συνεχίσουν.

Αυτά τα ζητήματα πρόκειται να επιλυθούν με μελλοντική ενημέρωση.

Σας ζητάμε συγγνώμη για την οποιαδήποτε αναστάτωση που σας προκλήθηκε.