GT

Please select your country / region

Close Window
Komunita GT SPORT
CZ
VšeInformaceSport režimÚdržbaAktualizaceTipy

Zpět na přehled

TIPY
Tipy k používání funkce [Odesílání polepů]
09. 11. 2017

Funkce Odesílání polepů

Funkce Odesílání polepů umožňuje nahrávat uživateli vytvořené polepy (samolepky) do sekce „Komunita“ na webu gran-turismo.com, takže je pak lze používat ve hře v editoru vzhledů.

Soubor s polepem musí být ve formátu SVG a jeho velikost nesmí přesahovat 15 kB. Použitím formátu SVG je možné vytvářet vysoce přesné polepy a současně udržet velmi malou velikost souboru.

Co je to soubor SVG?

Obrazová data používaná v počítačích mohou být v bitmapovém formátu (BMP) nebo vektorovém formátu (SVG). Obrázky v souboru SVG je možné libovolně zvětšovat či zmenšovat, aniž by došlo ke ztrátě jejich kvality.

Rozdíl mezi bitmapovým a vektorovým formátem

Formát BMP vytváří obraz pomocí skupin bodů. Pokud takovýto typ dat zvětšíte, malé body se začnou natahovat, což způsobí, že okraje křivek jsou zubaté či neostré.

Naproti tomu SVG formát obrázky při ukládání převádí na čísla. Výhodou vektorových dat je, že i při zvětšování obrazu se jeho kvalita nezhoršuje a nezvyšuje se ani velikost dat.

Obrázek níže ukazuje srovnání zvětšeného souboru BMP (nalevo) se zvětšeným souborem SVG (napravo). U SVG souboru je zachována ostrost okrajů.

Jak vytvářet vysoce přesné soubory SVG

Soubor SVG generující obrázek může mít v závislosti na způsobu svého vytvoření velmi rozdílné úrovně přesnosti. Je-li soubor SVG vytvořen pomocí funkce automatického trasování editačního softwaru na základě bitmapového obrázku (který se skládá ze skupiny bodů bez struktury), výsledný vygenerovaný soubor SVG trpí často malou přesností a obsahuje řadu zbytečných kotevních bodů.

Standardní soubor SVG se naopak skládá z minima kotevních bodů a dat cest. Při vytváření vlastních uživatelských polepů se ujistěte, že vytváříte vysoce přesný soubor SVG podobný tomuto:

Srovnání efektivních a neefektivních dat

Pojďme se podívat na porovnání dvou souborů SVG, které vytvářejí stejný obrázek.

Soubor SVG napravo byl vygenerován automaticky z bitmapového obrázku (tedy řady bodů bez struktury) pomocí funkce automatického trasování editačního softwaru. Vzhledem k tomu, že obrázek má nízkou přesnost, drobné detaily nebyly vygenerovány správně. Výsledný soubor je navíc velký.

Nalevo pak máme standardní soubor SVG vytvořený manuální úpravou vektorových dat Bézierovy křivky: nejen že je vysoce přesný, ale díky tomu má zároveň i malou velikost.

Specifikace souboru SVG

Soubory SVG, které mají být použity jako uživatelské polepy, musí splňovat následující specifikace:
– velikost souboru nesmí přesahovat 15 kB;
– text musí být obrysový;
– nejsou přípustné speciální kreslicí režimy (kombinování), jako např. „násobení“ či „sčítání“;
– soubor musí splňovat specifikace souboru SVG 1.0 nebo 1.1;
– u gradací jsou podporovány pouze jednoduché tvary;

Vezměte prosím na vědomí, že oblast zobrazovaná v náhledu závisí na nastavení viewportu souboru SVG.

Zpět na přehled