Motorsportovní závod olympijské virtuální série
Vstupní formulář

Zvolte prosím zemi (či teritorium) registrovanou na vaše PSN Online ID.

Pravidla a podmínky
Soutěž „Motorsportovní závod olympijské virtuální série“
Region EMEA

Soutěž a vstupní požadavky

 1. Soutěž „Motorsportovní závod olympijské virtuální série“ („soutěž“) je výsledkem spolupráce mezi Sony Interactive Entertainment, Mezinárodním olympijským výborem („MOV“) a Mezinárodní automobilovou federací („FIA“). Soutěž pořádá společnost Sony Interactive Entertainment, a to z pověření MOV a na základě pravidel FIA.
 2. Soutěž je otevřená účastníkům splňujícím požadavek minimálního věku (jak je uvedeno níže), s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Indii (kromě státu Nágáland), Libanonu, Kuvajtu, Nizozemsku, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rumunsku, Rusku, Saúdské Arábii, Slovensku, Španělsku, Jihoafrické republice, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Spojených arabských emirátech, Spojeném království a Ukrajině („účastnické země“), vyjma zaměstnanců, zástupců, smluvních partnerů či konzultantů organizátora (jak je definováno níže) a jejich nejbližších rodinných příslušníků, přidružených společností organizátora či jakýchkoliv osob pracovně propojených se soutěží („účastníci“). Účastnické země společně tvoří Region EMEA.
 3. U účastníků s trvalým pobytem v Rakousku, Bahrajnu, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Indii (kromě státu Nágáland), Libanonu, Nizozemsku, Norsku, Ománu, Polsku, Portugalsku, Kataru, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Španělsku, Jihoafrické republice, Švédsku, Švýcarsku, Turecku, Spojeném království a Ukrajině je minimálním požadovaným věkem 18 let, u účastníků s trvalým pobytem v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech pak 21 let („minimální požadovaný věk“).
 4. Účastníci se do soutěže musejí přihlásit pomocí svého účtu pro síť PlayStation™Network („PSN“). Za zemi trvalého pobytu účastníků bude považována země registrovaná v jejich účtu pro PSN. Registrace k PSN je podmíněna přijetím dokumentů Podmínky služby PSN a Zásady ochrany soukromí PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).
 5. Tato pravidla (jak jsou definována níže) se vztahují na účastníky s trvalým pobytem v účastnických zemích vyjma Francie.
 6. Účastníci mohou být požádáni o předložení dokumentu prokazujícího jejich způsobilost k účasti v soutěži. Není-li účastník schopen takový důkaz na požádání předložit, může organizátor takového účastníka ze soutěže diskvalifikovat a odmítnout vydat mu jeho výhru.
 7. Vstup do soutěže je bezplatný a nevyžaduje žádné další nákupy, avšak účastníci musejí být vlastníky konzole PlayStation®4 či PlayStation®5 a kopie hry Gran Turismo™ Sport („hra“) nebo k nim mít přístup. Během trvání soutěže musejí být účastníci členy služby PlayStation®Plus. Vstupem do soutěže účastníci souhlasí s těmito pravidly a podmínkami, včetně pravidel uvedených v dodatku 1 (dále jen „pravidla“) a budou se jimi řídit.
 8. Vstup do soutěže je možný od 13. května 2021 („datum zahájení“), poslední přihlášení účasti je třeba provést před 23. květnem 2021 („datum ukončení“). Více informací naleznete v dodatku 1. Období od data zahájení do data ukončení dále jen jako „doba pro přihlášení do soutěže“.
 9. Účastníci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže olympijské virtuální série, musejí ve hře během doby pro přihlášení do soutěže splnit následující kroky:
  1. Vyplnit registrační formulář režimu GT Sport, který bude zpřístupněn všem účastníkům, již ve hře během doby pro přihlášení do soutěže olympijské virtuální série zvolí možnost režimu „Sport“. Účastníci poté musí zvolit hru v rámci „olympijské virtuální série“.
  2. Přijmout pravidla této soutěže, která budou zobrazena na obrazovce vstupního formuláře. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že vás organizátor bude během soutěže natáčet a že záběry budou použity organizátorem a MOV, jak je uvedeno v dodatku 1.
  3. Dále bude nutné se přihlásit pomocí vašeho PSN ID.
  4. Jakmile se přihlásíte se svým PSN ID, budete automaticky přesměrováni na webovou stránku FIA k registraci do motorsportovního závodu olympijské virtuální série: www.ovs.fia.com („webová stránka FIA“).

   Formulář na webové stránce FIA je třeba vyplnit. Zadat bude třeba vaše osobní údaje, včetně jména, data narození, pohlaví, země, e-mailové adresy, jazyka a přijmout sportovní řád Motorsportovního závodu olympijské virtuální série.

   Osobní údaje poskytované účastníky organizaci FIA na webové stránce FIA budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany soukromí FIA, které jsou k nalezení na adrese https://www.fia.com/data-privacy-notice.
  5. Po vyplnění formuláře na webové stránce FIA dojde k automatickému přesměrování zpět na stránku dané události ve hře a zobrazí se zpráva potvrzující dokončení přihlášení.

  Každý účastník, který úspěšně splní kroky nutné k registraci ve hře, bude považován za „zapsaného“.
 10. Účastníci se musejí do soutěže přihlásit požadovaným způsobem a před datem ukončení a uvedeným časem. Nesplnění těchto podmínek povede k diskvalifikaci takového přihlášení.
 11. Členství PlayStation®Plus („PS Plus“) je dostupné pouze jednotlivcům s účtem pro PSN s přístupem do obchodu PlayStation™Store („PS Store“) a vysokorychlostním připojením k internetu. PSN, PS Store a PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením dle země a jazyka; obsah a služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší 7 let a u uživatelů mladších 18 let je vyžadován souhlas rodičů, vyjma uživatelů v Německu, kteří musejí být starší 18 let. Dostupnost služby není zaručena. Online funkce specifických her mohou být po přiměřeném upozornění ukončeny – eu.playstation.com/gameservers. Členství PS Plus je nepřetržité a až do výslovného zrušení bude účtováno měsíčně, čtvrtletně či ročně, a to v závislosti na zakoupeném předplatném za platnou cenu v obchodě PS Store. Nedojde-li ke zrušení bezplatného zkušebního období, mění se toto automaticky v měsíční předplatné. Platí plné znění podmínek: Podmínky používání PSN na eu.playstation.com/legal.
 12. Každý účastník se do soutěže může zapsat pouze jednou (1). Abychom předešli nejasnostem, upozorňujeme, že FIA GT Championships Nations Cup a Manufacturer Series a soutěž „olympijské virtuální série“ nejsou jedno a to samé. Online závody veškerých soutěží uvedených na seznamu v herním „režimu Sport“ budou probíhat v různých časech.
 13. Účastníkům je zakázáno zakládat duplicitní účty za účelem účasti v soutěži, zvýšení svých šancí na kvalifikaci či postup soutěží nebo narušení výkonu jiného účastníka během závodu. Rovněž je zakázáno, aby někdo jiný soutěžil jménem účastníka a aby během závodu docházelo k úmyslné výměně pozic. V takových případech si organizátor vyhrazuje právo dle vlastního uvážení takové účastníky diskvalifikovat.
 14. Vítězové a poražení finalisté soutěže jsou určení v dodatku 1.
 15. V této soutěži se nerozdávají žádné odměny.
 16. Organizátor nemůže přijmout žádnou odpovědnost za jakékoliv problémy sítě, výpočetního hardwaru či softwaru jakéhokoliv druhu, jejichž následkem by mohlo dojít k neplatnému zápisu do soutěže či ztrátě jakékoliv související korespondence. Důkaz o odeslání nebude akceptován jako důkaz o přijetí. Nebudou přijímány žádné žádosti zprostředkovatelů, třetích stran, organizovaných skupin nebo žádosti automaticky generované počítačem.
 17. Organizátor neodpovídá za žádnou ztrátu, škodu nebo zranění, které účastník utrpí v přímém nebo nepřímém důsledku soutěže. Organizátor se však nepokouší vyloučit nebo omezit svou odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené v důsledku své vlastní nedbalosti.
 18. Veškeré podmínky, záruky a prohlášení vyjádřené nebo předpokládané zákonem nebo jinak ve vztahu k soutěži jsou vyloučeny v plném rozsahu povoleném zákonem.
 19. Každý vítěz i finalista se zavazuje k účasti na jakékoliv přiměřené propagační činnosti vyžadované organizátorem. V případě odmítnutí takové propagační činnosti musí vítěz či finalista informovat organizátora (prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v zásadách ochrany soukromí organizátora: https://www.playstation.com/cs-cz/legal/privacy-policy).
 20. Osobní údaje poskytované účastníky organizátorovi okamžikem vstupu do soutěže a jakékoliv osobní informace shromážděné organizátorem po okamžiku vstupu do soutěže během záznamu světového finále („záznam závodu“) budou uchovány a použity organizátorem, jeho skupinou společností a jeho dodavateli či smluvními partnery za účelem pořádání soutěže v souladu se zásadami ochrany soukromí organizátora, které naleznete na: https://www.playstation.com/cs-cz/legal/privacy-policy a s nimiž účastník vyjadřuje svůj výslovný souhlas. Záznam závodu bude sdílen s MOV a bude použit MOV a organizátorem, jak je uvedeno v odstavci 5 dodatku 1. MOV bude zpracovávat veškeré osobní údaje v rámci záznamu závodu v souladu se zásadami ochrany soukromí MOV: https://olympics.com/en/privacy-policy.
 21. Organizátor může na své webové stránce (či webových stránkách) na základě vlastního uvážení zveřejnit jméno každého vítěze i každého finalisty. Jméno každého vítěze i každého finalisty bude na přiměřenou žádost sděleno každému, kdo odešle obálku se zpáteční adresou označenou „Motorsportovní závod olympijské virtuální série“ na následující adresu: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a to během šesti (6) týdnů od data ukončení. Pokud vítěz či finalista nesouhlasí se zveřejněním svého jména, nechť prosím kontaktuje organizátora. Vezměte prosím na vědomí, že organizátor může být požádán o poskytnutí těchto informací správnímu orgánu.
 22. V případě jakéhokoliv sporu je rozhodnutí organizátora konečné a nebude přistoupeno k žádné diskuzi ani korespondenci.
 23. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž nebo tyto podmínky kdykoliv v celém rozsahu nebo částečně zrušit či upravit, a to na základě vlastního úsudku či vzniku okolností, které nedokáže ovlivnit.
 24. Existuje-li důvod se domnívat, že došlo k porušením těchto podmínek nebo že byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné či jinak neplatné informace, může organizátor dle vlastního uvážení odmítnout zpracovat takový zápis či vydat odpovídající výhru. Pokud účastník nedodrží tyto podmínky, včetně dodatku 1, nebo pro vstup do soutěže využije několika účtů či automatizovaného systému, bude ze soutěže vyloučen a jeho zápis bude prohlášen za neplatný.
 25. „Organizátor“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.
 26. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy budou tyto podmínky vykládány v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a organizátorem bude považována za uzavřenou v Anglii.

Dodatek 1 – Motorsportovní závod olympijské virtuální série 2021

 1. 1. Motorsportovní závod olympijské virtuální série 2021
   1.1 Soutěž proběhne pouze online a její součástí bude následující:
    1.1.1 Olympijská virtuální série – celosvětová online kvalifikace (časovka)
    1.1.2 Olympijská virtuální série – světové finále

   Závod

   Datum

   Celosvětová online kvalifikace

   13.–23. května 2021

   Světové finále

   6. června 2021


  2. Olympijská virtuální série – celosvětová online kvalifikace (časovka)
   2.1. Účastníci se od 13. května 2021 do 23. května 2021 mohou zúčastnit libovolného množství časovek a pokusit se dosáhnout co nejlepšího času. Všichni účastníci budou vzájemně soutěžit ve stejném voze, na stejné trati a za stejných podmínek na trati. Účastníci budou moci sledovat své postavení vůči ostatním soutěžícím na žebříčku.
   2.2. Po skončení celosvětové online kvalifikace postoupí sedm (7) nejlépe hodnocených účastníků z regionu EMEA do světového finále olympijské virtuální série („účastníci finále EMEA“).
  3. Olympijská virtuální série – světové finále
   3.1 Světové finále olympijské virtuální série („světové finále“) sestává z jednoho (1) online závodu, během něhož se 16 účastníků finále vybraných z celého světa, včetně sedmi (7) účastníků finále EMEA, („účastníci světového finále“) utkají o titul vítěze světového finále („vítěz olympijské virtuální série“). V každém ze tří online závodů, které dohromady tvoří světové finále, budou všichni účastníci světového finále vzájemně soutěžit ve stejném voze, na stejné trati a za stejných podmínek na trati.
   3.2 Světové finále proběhne 6. června 2021.
   3.3 Z každé účastnické země může vzejít nejvýše jeden (1) účastník („omezení zemí“); celkem může z regionu EMEA vzejít nejvýše sedm (7) účastníků, kteří se stanou účastníky finále EMEA. V případě, kdy na druhé nejvyšší hodnocení dosáhne účastník ze stejné účastnické země, postoupí do světového finále další nejvýše hodnocený účastník z jiné země. To znamená, že účastník na 2. či nižším místě žebříčku mezi účastníky z jedné účastnické země se nemůže stát světovým finalistou, a to ani v případě, kdy je jeho skóre vyšší než nejlépe hodnoceného účastníka z jiné účastnické země.
   3.4 V případě, kdy účastník světového finále nebude schopen účasti na světovém finále, může být na pozici účastníka světového finále přizván účastník s dalším nejvyšším skóre z celosvětové online kvalifikace, který o takové skutečnosti bude informován organizátorem či společností Polyphony Digital Inc. jménem organizátora.
   3.5 Účastníci světového finále:
    3.5.1 se zúčastní série online závodů ve hře Gran Turismo™ Sport, které budou určeny organizátorem a oznámeny účastníkům světového finále společností Polyphony Digital Inc. jménem organizátora, a to formou e-mailové zprávy odeslané nejpozději jeden (1) týden před konáním události;
    3.5.2 dostanou k dispozici oblečení, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem organizátora;
    3.5.3 dostanou k dispozici dekorativní prvky, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem organizátora;
    3.5.4 se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem organizátora zúčastní zkušebních sezení;
    3.5.5 se zúčastní závodů s kamerami řidiče (které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem organizátora) a rovněž se v případě potřeby na žádost společnosti Polyphony Digital Inc. jménem organizátora zúčastní jakýchkoliv jiných souvisejících aktivit, jako jsou například videorozhovory;
    3.5.6 se zdrží jakékoliv komunikace v souvislosti s online závody, kromě případů, kdy budou mít výslovné svolení společnosti Polyphony Digital Inc. jménem organizátora, včetně, ale bez omezení na: streamování závodů, rozesílání výsledků atd.;
    3.5.7 budou v souvislosti se vzhledem aut, vzhledem řidičů, výběrem barvy aut a dalších nastavení souvisejících se závodem postupovat dle pokynů, které jim poskytne společnost Polyphony Digital Inc. jménem organizátora;
    3.5.8 budou používat sadu volantu s pedály Thrustmaster T-GT.
   3.6 Účastníci světového finále se zúčastní série závodů. Body budou udělovány podle výsledků těchto závodů; vítěze a finalisty olympijské virtuální série určí závěrečné hodnocení.
   3.7 Organizátor či společnost Polyphony Digital Inc. jménem organizátora účastníkům světového finále poskytne informace o světovém finále formou e-mailu, a to na e-mailovou adresu poskytnutou účastníkem v registračním formuláři režimu GT Sport.
  4. Pravidla FIA
   4.1. Soutěž bude řízena a schvalována FIA. Podrobnosti o pravidlech, kterými se řídí časovka a světové finále (včetně formátu, podrobností o tratích a vozech, kvalifikace a bodového hodnocení), jsou uvedeny ve sportovním řádu motorsportovního závodu olympijské virtuální série, který je k dispozici na registrační stránce FIA: www.ovs.fia.com.
  5. Pořizování a používání snímků pro vysílání a propagaci Motorsportovního závodu olympijské virtuální série 2021
   5.1. Vstupem do této soutěže účastníci stvrzují, že se zdrží jakékoliv komunikace či diskuze související se soutěží, včetně, ale bez omezení na: výsledky, obrazové materiály ze závodů, streamování závodů atd.
   5.2. Vstupem do soutěže účastníci vyjadřují svůj výslovný souhlas k tomu, aby:
    5.2.1. byli během světového finále filmováni, vysíláni v televizi, fotografováni, identifikováni či jakýmkoliv dalším způsobem zaznamenáváni organizátorem nebo společností Polyphony Digital Inc. jménem organizátora.
    5.2.2. Záznam závodu, zachycený nebo nahraný obraz (spolu se jménem účastníka, jeho věkem, národností, podobiznou, hlasem, výkonem a životopisnými údaji) budou organizátorem poskytnuty MOV za účelem použití (včetně reprodukce, šíření, sdělení veřejnosti a zpřístupnění) v jakémkoli obsahu, formátu a prostřednictvím jakýchkoli médií nebo technologií, ať již existujících nebo vytvořených v budoucnu, bezúplatně, po dobu povolenou platnými právními předpisy, MOV a jakýmkoli subjektem nebo společností, ať již existující nebo vytvořenou v budoucnu a která je přímo nebo nepřímo kontrolována MOV a jím pověřenými třetími stranami (např. organizačními výbory olympijských her nebo olympijských her mládeže, národními olympijskými výbory, mezinárodními sportovními federacemi, marketingovými partnery olympijských her (TOP partneři a vysílací společnosti vlastnící práva), domácími partnery a dalšími komerčními partnery, vysílacími společnostmi, zpravodajskými mediálními organizacemi nebo platformami sociálních médií), a to z následujících důvodů: v průběhu a po skončení olympijské virtuální série, po dobu povolenou příslušnými právními předpisy, v souvislosti s přípravou, provozem, oslavami a propagací olympijské virtuální série, olympijského hnutí a/nebo MOV a jeho aktivit, a to pro komerční i nekomerční účely, avšak s vyloučením jakéhokoli užití, které rozhodně nebo nápadně vytváří přímé komerční spojení mezi podobiznou účastníka a jakýmkoli produktem nebo službou, a to bez souhlasu účastníka.
    5.2.3. Záznam závodu a snímky účastníka pořízené během jeho účasti mohou být spolu se souvisejícími informacemi (např. jména, věku, národnosti, podobizny, hlasu, výkonu a životopisnými údaji) použity MOV či organizátorem v rámci mediálního pokrytí olympijské virtuální série nebo jinak za účelem informování veřejnosti o olympijské virtuální sérii a propagace olympijského hnutí. Může se jednat také o upoutávkový/výběrový obsah na webových stránkách organizátora či společnosti Polyphony Digital Inc. a na celosvětově dostupných sociálních sítích nebo blozích souvisejících se soutěží.
   5.3. Chcete-li se odhlásit z této propagace nebo odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů organizátorem, kontaktujte organizátora prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v zásadách ochrany soukromí organizátora: https://www.playstation.com/cs-cz/legal/privacy-policy.
   5.4. Chcete-li se odhlásit z této propagace nebo odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů MOV, kontaktujte MOV prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v zásadách ochrany soukromí MOV: https://olympics.com/en/privacy-policy.

Vstupem do této soutěže souhlasím s tím, že budu natáčen(a) společností Polyphony Digital Inc. (jménem společnosti Sony Interactive Entertainment) pro účely propagace virtuální olympijské série a že tento videozáznam (včetně obrázků) bude poskytnut Mezinárodnímu olympijskému výboru pro účely uvedené v pravidlech a podmínkách.