GT

Please select your country / region

Close Window
Komunita GT SPORT
CZ
Přehled šampionátu FIA Certified Gran Turismo Championships 2020

Naposledy aktualizováno: 21. 04. 2020

1. ŠAMPIONÁTY

Pořádány budou následující dva šampionáty:

FIA GT Championship // Nations Cup
V šampionátu Nations Cup bojují o vítězství země a teritoria. Příslušná země (či teritorium) bude soutěžícímu přiřazena automaticky podle informací registrovaných u jeho PSN Online ID, které používá k přihlášení do hry. Pro zemi původu používaných vozů neplatí žádná omezení.
FIA GT Championship // Manufacturer Series
V šampionátu Manufacturer Series soutěžící závodí jako reprezentanti svých oblíbených výrobců a bojují s reprezentanty ostatních výrobců.

2. ZPŮSOBILOST

Online seriálů se ve hře GT Sport může zúčastnit každý v režimu „Sport“.

„Formulář registrace hvězdného hráče“ a účast na závodech World Tour a světových finále však budou k dispozici pouze hráčům, kteří budou v okamžiku jejich konání starší 18 let.

(Soutěžící ze Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů musí být v okamžiku zahájení závodu starší 21 let.)

3. ZÚČASTNĚNÉ REGIONY

Šampionát bude rozdělen do 5 regionů. „Registrace hvězdného hráče“ a účast na závodech World Tour a světových finále je k dispozici pouze v následujících zemích a regionech.

Severní Amerika Střední a Jižní Amerika Evropa / Střední východ / Afrika Asie Oceánie
Evropa / Střední východ / Afrika
Rakousko
Bahrajn
Belgie
Česká republika
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Libanon
Kuvajt
Nizozemí
Norsko
Omán
Polsko
Portugalsko
Katar
Rumunsko
Rusko
Saúdská Arábie
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
Spojené arabské emiráty (UAE)
UK
Severní Amerika
Spojené státy americké (vyjma Arizony)
Kanada (vyjma Quebecu)
Střední a Jižní Amerika
Mexiko
Brazílie
Chile
Argentina
Peru
Panama
Kostarika
Ekvádor
Guatemala
El Salvador
Paraguay
Honduras
Uruguay
Kolumbie
Nikaragua
Asie
Japonsko
Hongkong
Tchaj-wan
Singapur
Malajsie
Jižní Korea
Indonésie
Thajsko
Čína
Oceánie
Austrálie
Nový Zéland

4. ŠAMPIONÁT 2020

Šampionát 2020 se bude skládat z následujících 3 podniků:

1Online seriálů
2World Tour
3Světových finále

1Online seriály

Tyto závody představují jádro celého šampionátu. Online seriálů se ve hře GT Sport může zúčastnit každý v režimu „Sport“.

Online seriál Nations Cup
Online seriál Nations Cup se bude konat jako 4měsíční soutěž od dubna do srpna.
Seriál bude rozdělen do 3 etap, které se budou skládat z 10 kol (1 kolo zahrnuje kvalifikaci a finálový závod), celkově tak bude mít 30 kol.
Za účast v online závodě získá soutěžící body na základě svého výkonu. Tyto body určí pozici soutěžícího v žebříčku, který bude aktualizován na konci každého kola.
Na konci každé etapy bude na základě bodového hodnocení proveden výběr „Hvězdných hráčů“ (viz níže).
Způsobilost k účasti v závodech světových finále bude posouzena na základě kombinace bodového hodnocení soutěžícího na konci online seriálu a jeho výkonu v živě pořádaných závodech World Tour v průběhu roku.

Celkové hodnocení je založené na systému bodů efektivity: na konci každé etapy bude závěrečné skóre vypočítáno z nejlepší čtvrtiny (1/4) kol ze všech kol dané etapy (desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru).

               
Například:
               
– Po 10 kolech (10 : 4 = 2,5, zaokrouhleno nahoru) se do závěrečného skóre započítají 3 nejlepší kola.
               
– Po 30 kolech bude na konci seriálu 2020 soutěžícím do závěrečného skóre započítáno 8 nejlepších kol.
Kalendář závodů seriálu Nations Cup 2020
1. etapa 2. etapa 3. etapa  
1. kolo25. dubna 2020 11. kolo2. června 2020 21. kolo7. července 2020  
2. kolo28. dubna 2020 12. kolo6. června 2020 22. kolo11. července 2020  
3. kolo2. května 2020 13. kolo9. června 2020 23. kolo14. července 2020  
4. kolo5. května 2020 14. kolo13. června 2020 24. kolo18. července 2020  
5. kolo9. května 2020 15. kolo16. června 2020 25. kolo21. července 2020  
6. kolo12. května 2020 16. kolo20. června 2020 26. kolo25. července 2020  
7. kolo16. května 2020 17. kolo23. června 2020 27. kolo28. července 2020  
8. kolo19. května 2020 18. kolo27. června 2020 28. kolo1. srpna 2020  
9. kolo23. května 2020 19. kolo30. června 2020 29. kolo4. srpna 2020  
10. kolo30. května 2020 20. kolo4. července 2020 30. kolo8. srpna 2020  
(Data uvedená tučně budou zahrnovat závod „Nejlepších 16 superhvězd“ – viz níže.
Z důvodů nepředvídatelných okolností mohou být závody v některá data změněny či zrušeny.)
Online seriál Manufacturer Series
Online seriál Manufacturer Series se bude konat jako 4měsíční soutěž od dubna do srpna.
Seriál bude rozdělen do 3 etap, které se budou skládat z 10 kol (1 kolo zahrnuje kvalifikaci a finálový závod), celkově tak bude mít 30 kol.
Za účast v online závodě získá soutěžící body na základě svého výkonu. Tyto body určí pozici soutěžícího v žebříčku, který bude aktualizován na konci každého kola.
Na konci každé etapy bude na základě bodového hodnocení proveden výběr „Hvězdných hráčů“ (viz níže).
Způsobilost k účasti v závodech světových finále bude kromě účasti oficiálních partnerů určena na základě bodového hodnocení na konci online seriálu.
Hodnocení výrobce je založené na systému bodů efektivity: na konci každé etapy bude závěrečné skóre vypočítáno z nejlepší čtvrtiny (1/4) kol ze všech kol dané etapy (desetinná čísla budou zaokrouhlena nahoru).
Například:
– Po 10 kolech (10 : 4 = 2,5, zaokrouhleno nahoru) se do závěrečného skóre započítají 3 nejlepší kola.
– Po 30 kolech bude na konci seriálu 2020 soutěžícím do závěrečného skóre započítáno 8 nejlepších kol.
Kalendář závodů Manufacturer Series 2020
1. etapa 2. etapa 3. etapa  
1. kolo25. dubna 2020 11. kolo3. června 2020 21. kolo8. července 2020  
2. kolo29. dubna 2020 12. kolo6. června 2020 22. kolo11. července 2020  
3. kolo2. května 2020 13. kolo10. června 2020 23. kolo15. července 2020  
4. kolo6. května 2020 14. kolo13. června 2020 24. kolo18. července 2020  
5. kolo9. května 2020 15. kolo17. června 2020 25. kolo22. července 2020  
6. kolo13. května 2020 16. kolo20. června 2020 26. kolo25. července 2020  
7. kolo16. května 2020 17. kolo24. června 2020 27. kolo29. července 2020  
8. kolo20. května 2020 18. kolo27. června 2020 28. kolo1. srpna 2020  
9. kolo23. května 2020 19. kolo1. července 2020 29. kolo5. srpna 2020  
10. kolo30. května 2020 20. kolo4. července 2020 30. kolo8. srpna 2020  
(Data uvedená tučně budou zahrnovat závod „Nejlepších 16 superhvězd“ – viz níže.
Z důvodů nepředvídatelných okolností mohou být závody v některá data změněny či zrušeny.)

2 World Tour

Tyto živě pořádané závody se konají na různých místech po celém světě. Soutěžící umístění na nejvyšších místech žebříčků ze všech regionů se shromáždí, aby rozhodli, kdo z nich je nejlepší jezdec.

Vítězní jezdci a výrobci World Tour získají „body World Tour“ (ty budou vysvětleny níže).

Kalendář závodů World Tour 2020

Bude určena

(Data konání závodů World Tour mohou být změněna, případně mohou být závody zcela zrušeny.)

Nations Cup

*Podrobnosti o způsobu výběru budou oznámeny, jakmile budou stanoveny.

Manufacturer Series

Účast v závodech World Tour seriálu Manufacturer Series bude rozhodována na základě následujícího kritéria:

Výběr výrobců

Pro účast na World Tour bude vybráno 12 výrobců: kromě oficiálních partnerů z řad výrobců (viz níže) budou vybráni také výrobci, kteří se na konci každého výběrového závodu umístí na nejvyšších místech v „globálním žebříčku výrobců“.

(Další informace se dozvíte níže v sekci „Globální žebříček výrobců“.)

Oficiální partneři z řad výrobců

Následuje seznam oficiálních partnerů pro ročník 2020.

Toyota
Mazda

(Další oficiální partneři mohou být přidáni v průběhu seriálu.)

Globální žebříček výrobců

„Globální žebříček výrobců“ bude v seriálu Manufacturer Series sestaven níže popsaným způsobem.

1) Pro každý region bude sestaven „žebříček výrobců“:
Na konci každého kola bude pozice výrobce v „žebříčku výrobců“ stanovena na základě bodů získaných nejvýše umístěným jezdcem, s nímž má příslušný výrobce podepsán kontrakt (jezdec, který má v daném kole nejvyšší skóre pro daného výrobce).
Na konci každého kola budou všem 25 výrobcům přiděleny „body do žebříčku výrobců“ na základě jejich pozice ve výše zmíněném „žebříčku výrobců“, a to takto:
Tabulka rozdělování „bodů do žebříčku výrobců“
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
40 bodů 36 bodů 33 bodů 30 bodů 27 bodů 24 bodů 22 bodů 20 bodů 18 bodů 16 bodů 15 bodů 14 bodů 13 bodů 12 bodů 11 bodů
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.          
10 bodů 9 bodů 8 bodů 7 bodů 6 bodů 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod          
Dojde-li na konci kola u dvou či více jezdců zastupujících různé výrobce k rovnosti bodů, budou body do žebříčku výrobců těmto výrobcům přiděleny rovnoměrně.

Například: Hráč A (Toyota) a hráč B (Mercedes-Benz) získají shodně individuální skóre 230 bodů. Mají-li oba výrobci shodný počet bodů za 3. místo ve svých regionech, pak body přidělené za 3. a 4. místo budou přidány dohromady tak, že každý tým získá polovinu celkového počtu (33+30=63/2=31,5 bodů).
2) Bude sestaven „globální žebříček výrobců“:
Sečtením bodů udělených každému výrobci ve třech (3) regionech s nejvyšším počtem bodů do žebříčku výrobců bude určen globální žebříček výrobců.
Budou-li mít v „globálním žebříčku výrobců“ dva či více výrobců shodný počet bodů, bude výběr proveden na základě následujících kritérií:
a) výrobce s nejvyšším počtem bodů v žebříčku výrobců ze všech pěti regionů; a
b) bude-li i nadále stav nerozhodný, výrobce s nejvyšším počtem bodů v žebříčku výrobců ze všech pěti regionů a všech kol; a
c) bude-li i nadále stav nerozhodný, pak výrobce s nejvyšším počtem podepsaných kontraktů na konci příslušné etapy.
(Globální žebříček výrobců vychází z bodů ze všech kol.)
Rozdělování „bodů do žebříčku výrobců“ v jednotlivých kolech

1Region Evropa / Střední východ / Afrika

Body získané nejlepšími hráči každého výrobce

Pozice výrobce v žebříčku je v každém kole určena na základě bodů získaných nejlepšími jezdci daného výrobce. Na základě tohoto žebříčku jsou pak rozděleny „body do žebříčku výrobců“.

Žebříček výrobců v regionu

2Severní Amerika

Žebříček výrobců v regionu

3Střední a Jižní Amerika

Žebříček výrobců v regionu

4Asie

Žebříček výrobců v regionu

5Oceánie

Žebříček výrobců v regionu

Sečteny body ze žebříčku výrobců ze 3 regionů s nejvyšším počtem bodů.

Globální žebříček výrobců
Výběr soutěžících

*Podrobnosti o způsobu výběru budou oznámeny, jakmile budou stanoveny.

Body World Tour

Jednotliví jezdci a výrobci, kteří v živě pořádaném závodě World Tour obsadí v celkovém umístění seriálů Nations Cup a Manufacturer Series 1., 2. a 3. místo, obdrží „body World Tour“.

„Body World Tour“ budou připočteny k počátečnímu skóre jednotlivých jezdců a výrobců při světových finále.

Tabulka bodů
Umístění 1. 2. 3.
Body 3 2 1
(„Body World Tour“ neovlivňují způsobilost pro výběr na světová finále a platí jen pro jednotlivé jezdce a výrobce, kteří se účastní světových finále.)

3 Světová finále

V těchto živě pořádaných závodech bude určen nejlepší jezdec světa.

Vítěz světového finále Nations Cupu se stane šampionem Nations Cupu 2020 a vítězný tým Manufacturer Series bude korunován šampionem Manufacturer Series 2020, soutěžící z obou seriálů pak v prosinci obdrží ocenění na slavnostním udílení cen FIA.

Kalendář závodů světových finále 2020

Bude určena

Nations Cup

*Podrobnosti o způsobu výběru budou oznámeny, jakmile budou stanoveny.

Manufacturer Series

Výběr pro světové finále Manufacturer Series bude určeno níže popsaným způsobem.

Způsob výběru výrobce

Do světových finále postoupí 12 týmů, které se budou skládat z oficiálních partnerů z řad výrobců sezony 2020 a nejvýše umístěných výrobců v „globálním žebříčku výrobců“, jak bude určena na konci sezony 2020.

Způsob výběru reprezentanta výrobce

*Podrobnosti o způsobu výběru budou oznámeny, jakmile budou stanoveny.

5. BODY

Hráč, který se zúčastní online závodu a dokončí jej, získá body na základě svého konečného umístění. Získané body jsou určovány automaticky podle průměrného hodnocení jezdce všech hráčů, kteří se daného závodu zúčastnili.

*Jestliže se hráči v jednom kole zúčastní více závodů, do online hodnocení daného kola se jim budou započítávat pouze body získané v posledním závodě.

6. HVĚZDNÍ HRÁČI

„Hvězdní hráči“ jsou hráči, kteří předvádějí špičkovou jezdeckou techniku a sportovní chování, které si zaslouží uznání všech hráčů. U těchto závodníků bude nezbytné registrovat podrobnější informace v jejich profilech, které budou využívány během reportáží ze závodů a živě pořádaných závodech. Hodnocení jezdce u „hvězdných hráčů“ bude ve hře označeno písmenem „S“.

Nejlépe umístění hráči na žebříčku na konci každé etapy se mohou na webu gran-turismo.com zaregistrovat jako „hvězdní hráči“.

V každém regionu musí „hvězdný hráč“ splňovat následující podmínky:

  Nations Cup Manufacturer Series
Evropa / Střední východ / Afrika Nejlepších 200, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 200, nebo nejlepších 10 od každého výrobce
Severní Amerika Nejlepších 140, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 140, nebo nejlepších 5 od každého výrobce
Střední a Jižní Amerika Nejlepších 60, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 60, nebo nejlepších 5 od každého výrobce
Asie Nejlepších 150, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 150, nebo nejlepších 5 od každého výrobce
Oceánie Nejlepších 50, nebo nejlepších 10 z každé země Nejlepších 50, nebo nejlepších 5 od každého výrobce

Jestliže dojde k naplnění podmínek pro registraci „hvězdného hráče“, objeví se ve hře upozornění. Registraci je pak možné provést na stránkách gran-turismo.com.

Status „hvězdný hráč“ platí jen v etapě, která bezprostředně následuje po etapě, kdy hráč splnil podmínky pro udělení tohoto statusu.

(Registrační formulář „hvězdného hráče“ bude k dispozici pouze soutěžícím starším 18 let. Soutěžící ze Saúdské Arábie, Kuvajtu a Spojených arabských emirátů musí být starší 21 let.
Podmínky registrace „hvězdného hráče“ se mohou v průběhu seriálu změnit podle aktuální situace registrace hráčů.)

7. NEJLEPŠÍCH 16 SUPERHVĚZD

Během online seriálu se budou konat speciální závody „Nejlepších 16 superhvězd“, kterých se budou moci zúčastnit pouze nejlepší hráči. Za tento závod budou udělovány bonusové body, takže hráči budou mít možnost získat víc bodů než obvykle.

Podmínky pro účast v závodech „Nejlepších 16 superhvězd“ budou následující:

Soutěžící bude registrován jako „hvězdný hráč“ na stránkách gran-turismo.com.

Hodnocení jezdce příslušného soutěžícího či jím získané body v dané etapě musí být mezi 16 nejvýše umístěnými jezdci ze všech soutěžících. Platí však následující omezení:

  Nations Cup Manufacturer Series
Evropa / Střední východ / Afrika Až 3 soutěžící z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Severní Amerika Až 10 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Střední a Jižní Amerika Až 12 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Asie Až 12 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
Oceánie Až 10 soutěžících z jedné země/teritoria Až 2 soutěžící od jednoho výrobce
(Podrobnosti o počtu bonusových bodů, kritériích výběru a omezeních účasti v závodech „Nejlepších 16 superhvězd“ se dozvíte na informační obrazovce ve hře při výběru jednotlivých závodů.
Kritéria výběru mohou být podle příslušného závodu založena na hodnocení jezdce či získaných bodech.)

8. UPOZORNĚNÍ

Remíza finálového skóre

Budou-li mít dva či více soutěžících na konci etapy shodný počet bodů, pořadí bude určeno na základě následujících kritérií:

a) hráč s nejvyšším počtem bodů ze všech kol;
b) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč s nejvyšším počtem bodů v jednom kole; a
c) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč s nejvyšším hodnocením jezdce (HJ); a
d) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč s nejvyšším hodnocením sportovního chování (HSCH); a
e) bude-li i nadále stav nerozhodný, hráč, který začal hrát „Gran Turismo Sport“ dříve, a to podle záznamu PSN Online ID.
Zakázané aktivity
– jeden hráč se nesmí seriálu účastnit s více účty;
– je zakázána účast s použitím účtu PSN jiné osoby;
– nesportovní chování.

Bude-li zjištěno, že se hráči dopouštějí podobných zakázaných aktivit, budou přijata odpovídající opatření, včetně (avšak nejen) toho, že jim bude odepřena účast v šampionátu.

Porušení pravidel a podvodná činnost

Pořadatel si v zájmu udržení nejvyšších standardů závodů a spravedlivé soutěže vyhrazuje právo prošetřit všechny podezřelé aktivity.

Pokud se takové prošetřování uskuteční, očekává se, že účastníci budou s pořadatelem plně spolupracovat.

Poruší-li soutěžící pravidla nebo se zúčastní nějaké podvodné činnosti, může být ze závodů diskvalifikován nebo mu mohou být uděleny jiné postihy.

Zpět na začátek stránky