Deelnameformulier Autosportevent Olympic Virtual Series

Selecteer het land (of de regio) waaraan je PlayStation™Network-account is gekoppeld.

Algemene Voorwaarden Competitie “Autosportevent Olympic Virtual Series” Regio EMEA

Competitie en deelnamevereisten

 1. De competitie “Autosportevent Olympic Virtual Series” (“Competitie”) is het resultaat van een samenwerking tussen Sony Interactive Entertainment, het Internationaal Olympisch Comité (“IOC”) en de Fédération Internationale de l’Automobile (“FIA”). Sony Interactive Entertainment organiseert de Competitie namens het IOC en de Competitie wordt beheerd door de FIA.
 2. Aan de competitie mag iedereen meedoen die aan de minimumleeftijd (zoals hieronder gedefinieerd) voldoet en woonachtig is te Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, India (behalve de deelstaat Nagaland), Italië, Koeweit, Libanon, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden of Zwitserland (“Deelnemende Landen”), behalve medewerkers, vertegenwoordigers, aannemers of consultants van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) en hun naaste familie, met de Organisator geassocieerde bedrijven en iedereen die op professionele wijze verbonden is aan de Competitie (“Deelnemers”). Samen vormen de Deelnemende Landen de Regio EMEA.
 3. Voor Deelnemers die woonachtig zijn te Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, India (behalve de deelstaat Nagaland), Italië, Libanon, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden of Zwitserland geldt een minimumleeftijd van 18 jaar en voor Deelnemers die woonachtig zijn te Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten geldt een minimumleeftijd van 21 jaar (de “Minimumleeftijdvereiste”).
 4. Deelnemers zijn verplicht mee te doen aan de Competitie met hun accounts voor PlayStation™Network (“PSN”). Het land waaraan het account voor PSN van een Deelnemer is gekoppeld wordt beschouwd als het land van vestiging. Registratie bij PSN is onderhevig aan de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van PSN en het privacybeleid van PSN. (http://eu.playstation.com/legal/)
 5. Deze Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor Deelnemers die woonachtig zijn in een van de Deelnemende Landen, behalve Frankrijk.
 6. Mogelijk moeten Deelnemers schriftelijk bewijs overhandigen van hun geschiktheid voor deelname aan de Competitie. Als een Deelnemer dit bewijs op verzoek niet kan leveren, kan de Organisator deze Deelnemer diskwalificeren voor deelname aan de Competitie en/of zijn of haar Prijs weigeren.
 7. Het is gratis om je aan te melden voor de Competitie en er is geen aankoop voor nodig, maar de Deelnemers moeten in het bezit zijn van of toegang hebben tot een PlayStation®4 of PlayStation®5 en een exemplaar van Gran Turismo™ Sport (“Game”). De Deelnemers moeten een lopend PlayStation®Plus-abonnement hebben tijdens de Competitie om mee te doen. Door mee te doen aan de Competitie aanvaarden Deelnemers dat ze zijn gebonden aan deze voorwaarden en bepalingen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in Schema 1 (“Voorwaarden”).
 8. De Competitie is geopend van 13 mei 2021 ("Openingsdatum") en de laatste inzendingen moeten binnen zijn voor 23 mei 2021 ("Sluitingsdatum"). Zie Schema 1 voor meer informatie. De periode van de Openingsdatum tot en met de Sluitingsdatum heet de “Competitiedeelnameperiode”.
 9. Om mee te doen aan de competitie Olympic Virtual Series moeten Deelnemers de volgende stappen voltooien tijdens de Competitiedeelnameperiode via de Game:
  1. Vul het registratieformulier van het speltype Sport in, dat in de Game aan de Deelnemers wordt aangeboden in het speltype Sport tijdens de Competitiedeelnameperiode van de Competitie Olympic Virtual Series. Deelnemers moeten vervolgens aangeven dat ze deelnemen aan de “Olympic Virtual Series”.
  2. Accepteer de Voorwaarden die gelden voor deze Competitie en worden getoond in het scherm van het Deelnameformulier. Door de Voorwaarden te accepteren, ga je ermee akkoord dat je tijdens de Competitie wordt gefilmd door de Organisator en dat de beelden worden gebruikt door de Organisator en het IOC, zoals uiteengezet in Schema 1.
  3. Log vervolgens in met je PSN online-id.
  4. Nadat je je hebt aangemeld met je PSN online-id word je vanzelf doorverwezen naar een FIA-website om je te registreren voor het Autosportevent Olympic Virtual Series: www.ovs.fia.com (“FIA-website”).

   Vul het formulier op de FIA-website in. Voer je persoonlijke gegevens in, zoals je naam, geboortedatum, geslacht, land, e-mailadres en taal, en accepteer de Sportregels van het Autosportevent Olympic Virtual Series.

   De persoonlijke gegevens die Deelnemers aanleveren aan de FIA op de FIA-website worden verwerkt volgens het Privacybeleid van de FIA, dat te vinden is op https://www.fia.com/data-privacy-notice.
  5. Nadat je het formulier op de FIA-website hebt ingevuld, keer je vanzelf terug naar de eventpagina in de game en wordt bevestigd dat je inschrijving is afgerond.

  Zodra je de registratiestappen via de Game hebt uitgevoerd, telt je registratie mee als “Deelname”.
 10. Deelnemers moeten zich melden voor de Competitie op de aangegeven manier en voor de aangegeven Sluitingsdatum. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot diskwalificatie.
 11. Het PlayStation®Plus (“PS Plus”)-abonnement is alleen verkrijgbaar voor personen met een account voor PSN, toegang tot PlayStation™Store (“PS Store”) en snel internet. PSN, PS Store en PS Plus zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en taal- en landbeperkingen. PS Plus-content en -services variëren op basis van de leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar hebben ouderlijke toestemming nodig. In Duitsland moeten gebruikers 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games kunnen worden ingetrokken na voorafgaande waarschuwing - eu.playstation.com/gameservers. Het PS Plus-lidmaatschap is doorlopend en wordt maandelijks, jaarlijks of eens per drie maanden in rekening gebracht, afhankelijk van het abonnement dat voor de dan geldende prijs in PS Store is afgesloten, tenzij het wordt geannuleerd. Gratis proefperiodes van PS Plus gaan automatisch over in een betaald abonnement, tenzij dit wordt geannuleerd. Volledige voorwaarden van toepassing: de PSN-gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op eu.playstation.com/legal.
 12. Elke Deelnemer mag één (1) Registratie voor de Competitie versturen. Om misvattingen te voorkomen: de FIA GT Championships Nations Cup en Manufacturer Series zijn andere toernooien dan de Competitie Olympic Virtual Series. Alle competities die staan aangegeven in het speltype Sport van de game bestaan uit online races die op verschillende tijden worden gehouden.
 13. Het is de Deelnemer(s) niet toegestaan meerdere accounts aan te maken om mee te doen of om de kans op kwalificatie of doorstroming in de Competitie te vergroten of om de prestaties van een andere Deelnemer tijdens een race te verstoren. Het is ook verboden om iemand anders namens een Deelnemer te laten racen en om met opzet van positie te wisselen tijdens een race. In dergelijke gevallen behoudt de Organisator zich het recht voor om de betreffende Deelnemer(s) te diskwalificeren.
 14. In Schema 1 is bepaald wie de Winnaars en Runners-Up van de Competitie zijn.
 15. Deze Competitie heeft geen prijzen.
 16. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan of het onjuist registreren van een aanmelding voor de Competitie of overige aan de Competitie gerelateerde communicatie als gevolg van een fout betreffende het netwerk of computerhardware- of software. Bewijs van versturing wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst. Aanmeldingen door vertegenwoordigers, derden of georganiseerde groepen en aanmeldingen die automatisch door een computer worden gegenereerd worden niet geaccepteerd.
 17. De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of letsel, direct of indirect veroorzaakt door de Competitie. Echter, de Organisator poogt niet zijn verantwoordelijkheid te beperken of ontlopen in geval van dood of letsel als gevolg van zijn nalatigheid.
 18. Alle voorwaarden, garanties en vertegenwoordigingen die de wet uitdrukt of impliceert of op andere wijze betrekking hebben op de Competitie worden uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.
 19. Elke Winnaar en Runner-Up gaat ermee akkoord om mee te werken aan redelijke promotieactiviteiten voor de Organisator. Als de Winnaar of Runner-Up niet mee wenst te werken aan dergelijke activiteiten, moet hij of zij de Organisator hiervan op de hoogte stellen (via het e-mailadres in het Privacybeleid van de Organisator: https://www.playstation.com/nl-nl/legal/privacy-policy).
 20. De persoonlijke gegevens die Deelnemers verstrekken aan de Organisator op het moment dat ze zich opgeven voor Deelname en enige persoonlijke gegevens die door de Organisator worden verzameld nadat de Deelnemers zich hebben opgegeven voor Deelname tijdens de opname van de Wereldfinale (“Racebeelden”) worden bewaard en gebruikt door de Organisator, zijn bedrijvengroep en zijn leveranciers en opdrachtnemers om de Competitie te beheren volgens het privacybeleid van de Organisator, dat te vinden is op https://www.playstation.com/nl-nl/legal/privacy-policy en waaraan de Deelnemers uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven. Racebeelden worden gedeeld met het IOC en worden door het IOC en de Organisator gebruikt zoals uiteengezet in paragraaf 5 van Schema 1. Het IOC verwerkt mogelijke persoonlijke informatie in de Racebeelden conform het privacybeleid van het IOC: https://olympics.com/en/privacy-policy.
 21. De Organisator mag naar eigen goeddunken de namen van Winnaars en Runners-Up publiceren op de website(s) van de Organisator. De namen van Winnaars en Runners-Up worden bij redelijke verzoeken beschikbaar gesteld aan individuen die een aan zichzelf geadresseerde envelop met ‘Olympic Virtual Series – Motor Sport Event’ erop sturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, binnen zes (6) weken van de Sluitingsdatum. Als een Winnaar of Runner-Up bezwaar aantekent tegen de publicatie of openbaarmaking van zijn of haar naam, dient hij of zij contact op te nemen met de Organisator. Let op: de Organisator is mogelijk verplicht deze gegevens door te geven aan een wetgevende instantie.
 22. In het geval van een geschil is de beslissing van de Organisator bindend. Daarover wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.
 23. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Competitie, deels of in zijn geheel, te annuleren of deze Voorwaarden op elk moment te veranderen als hij dat nodig acht of als omstandigheden buiten zijn macht veranderen.
 24. Als er een reden is om aan te nemen dat een van deze Voorwaarden is geschonden, of dat er foutieve, onleesbare, frauduleuze of andere ongeldige of onjuiste informatie is opgegeven, mag de Organisator naar eigen goeddunken weigeren om een aanmelding te verwerken of een Prijs te overhandigen. Als een Deelnemer zich niet houdt aan deze Voorwaarden, waaronder Schema 1, of meerdere accounts gebruikt en/of een geautomatiseerd systeem gebruikt om mee te doen, mag hij of zij niet meedoen aan de Competitie en wordt de deelname nietig verklaard.
 25. De “Organisator” is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.
 26. Voor zover dat is toegestaan door de geldende wetten, worden deze voorwaarden gezien en geïnterpreteerd onder de Engelse wetten en het contract tussen elke Deelnemer en de Organisator wordt beschouwd alsof die is gesloten en uitgevoerd in Engeland.

Schema 1 – Autosportevent Olympic Virtual Series 2021

 1. 1. Autosportevent Olympic Virtual Series 2021
   1.1 De Competitie zal uitsluitend online worden verreden en uit het volgende bestaan:
    1.1.1 Olympic Virtual Series - Internationale online kwalificatie (tijdrit)
    1.1.2 Olympic Virtual Series – Wereldfinale

   Events

   Datum

   Internationale online kwalificatie

   13 – 23 mei 2021

   Wereldfinale

   6 juni 2021


  2. Olympic Virtual Series - Internationale online kwalificatie (Tijdrit)
   2.1. Tussen 13 mei 2021 en 23 mei 2021 kunnen de Deelnemers de Tijdrit rijden, zo vaak als ze willen, met als doel het neerzetten van een zo snel mogelijke tijd. Alle Deelnemers gaan de strijd aan met dezelfde auto, op hetzelfde circuit en onder dezelfde circuitomstandigheden. De Deelnemers kunnen in een klassement hun klassering zien.
   2.2. Na afloop van de internationale online kwalificatie gaan de zeven (7) hoogst geklasseerde Deelnemers uit de Regio EMEA door naar de Wereldfinale van de Olympic Virtual Series (de ‘EMEA-finalisten’).
  3. Olympic Virtual Series – Wereldfinale
   3.1 De Wereldfinale van de Olympic Virtual Series (‘Wereldfinale’) één (1) online event waarin de 16 internationaal geselecteerde Finalisten, waaronder de zeven (7) EMEA-finalisten (de ‘Wereldfinalisten’), door middel van een race uitmaken wie de winnaar is van de Online Wereldfinale (de ‘Winnaar van de Olympic Virtual Series’). Alle Wereldfinalisten gaan de strijd aan met dezelfde auto, op hetzelfde circuit en onder dezelfde circuitomstandigheden tijdens elk van de drie online races waaruit de Wereldfinale bestaat.
   3.2 De Wereldfinale vindt plaats op 6 juni 2021.
   3.3 Er zal maximaal één (1) Deelnemer per Deelnemend Land (de ‘Landelijke Limiet’) zijn, met maximaal zeven (7) Deelnemers in totaal uit de Regio EMEA die doorgaan als EMEA-finalisten. Als een Deelnemer als tweede is geklasseerd in zijn of haar Deelnemende Land, gaat de hoogst geklasseerde Deelnemer uit een ander Deelnemend Land door naar de Wereldfinale. Dit betekent dat een Deelnemer die als tweede of lager is geklasseerd van de Deelnemers uit zijn of haar Deelnemende Land geen Wereldfinalist kan worden, ook al is zijn of haar score hoger dan die van de hoogst geklasseerde Deelnemer van een ander Deelnemend Land.
   3.4 In het geval dat een Wereldfinalist niet in staat is om deel te nemen aan de Wereldfinale kan de Deelnemer met de eerstvolgende hoogste score worden uitgenodigd om Wereldfinalist te worden en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator, of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.
   3.5 Wereldfinalisten zullen:
    3.5.1 deelnemen aan een serie online races in Gran Turismo™ Sport, die worden gedefinieerd door de Organisator en gecommuniceerd aan de Wereldfinalisten via e-mail, hooguit één (1) week voor aanvang van het event, door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator
    3.5.2 kleding dragen die is geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator
    3.5.3 decoratieve elementen tonen die zijn aangeleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator
    3.5.4 deelnemen aan testsessies mits gevraagd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator
    3.5.5 deelnemen aan races met coureurcamera's (geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator) en deelnemen aan andere contentgerelateerde activiteiten, zoals interviews via beeldchat, mits gevraagd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator
    3.5.6 niet communiceren over de online races zonder expliciete toestemming van Polyphony Digital Inc. namens de Organisator waaronder, maar niet beperkt tot: het streamen van de races en het verspreiden van de race-uitslagen
    3.5.7 zich houden aan de richtlijnen die zijn geleverd door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator wat betreft autobestickeringen, racepakbestickeringen, kleur van de autolak en andere racegerelateerde instellingen.
    3.5.8 een Thrustmaster T-GT-stuur en -pedalenset gebruiken
   3.6 Wereldfinalisten zullen deelnemen aan een reeks races. Aan de hand van de uitslagen van deze races worden er punten verdeeld. Op basis van het eindklassement wordt bepaald wie de Winnaar en Runners-Up zijn van de Olympic Virtual Series.
   3.7 De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, zal per e-mail informatie leveren over de Wereldfinales aan de Wereldfinalisten via het e-mailadres dat door de betreffende Deelnemers is opgegeven op het registratieformulier in het speltype Sport.
  4. FIA-regels
   4.1. De Competitie wordt beheerd en gehandhaafd door de Fédération International de l’Automobile (FIA). Meer informatie over de regels die van toepassing zijn op de Tijdrit en de Wereldfinale (zoals het format, de circuits, de auto's, de kwalificatie en het puntenklassement) zijn te vinden in de Sportregels van het Autosportevent Olympic Virtual Series, op de registratiepagina van de FIA: www.ovs.fia.com.
  5. Het vastleggen en gebruiken van beelden voor uitzendingen van het Autosportevent Olympic Virtual Series 2021
   5.1. Door deel te nemen aan deze competitie bevestigen Deelnemers dat ze niet zullen communiceren of informatie zullen bespreken over de Competitie, waaronder, maar niet beperkt tot: uitslagen, afbeeldingen/video's van de races, livestreams van de races, etc.
   5.2. Door deel te nemen aan deze Competitie geven Deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming om:
    5.2.1. te worden gefilmd, op televisie te verschijnen, te worden gefotografeerd, te worden geïdentificeerd en/of op andere wijze te worden opgenomen tijdens de Wereldfinale door de Organisator en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator;
    5.2.2. Racebeelden, vastgelegde of opgenomen beelden van de Deelnemer (samen met de naam, de leeftijd, de nationaliteit, het uiterlijk, de stem, de prestaties en biografische gegevens van de Deelnemer) te laten leveren aan het IOC door de Organisator om te worden gebruikt (onder andere via reproductie, distributie, communicatie naar het publiek en beschikbaarheidsstelling), in enige content of format dan ook en via bestaande of in de toekomst ontwikkelde media of technologie, zonder vergoeding, voor de door de geldende wetgeving toegestane duur, door het IOC en enige andere derden met toestemming van het IOC (zoals organiserende comités van de Olympische Spelen of de Olympische Jeugdspelen, nationale olympische comités, internationale sportfederaties, de Olympische marketingpartners (TOP-partners en uitzendgerechtigden), binnenlandse partners en andere commerciële partners, zenders, nieuwsmediaorganisaties of socialmediaplatforms), tijdens en na de Olympic Virtual Series, voor de door de geldende wetgeving toegestane duur, in verband met de voorbereiding, uitvoer, viering en promotie van de Olympic Virtual Series, de Olympische Beweging en/of het IOC en zijn activiteiten, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, behoudens gebruik dat ontegenzeggelijk of ogenschijnlijk een direct commercieel verband legt tussen de afbeelding van de Deelnemer en een product of dienst, zonder toestemming van de Deelnemer.
    5.2.3. de Racebeelden en foto's van de Deelnemer die tijdens het deelnemen worden gemaakt, te laten gebruiken met gerelateerde informatie (zoals je naam, leeftijd, nationaliteit, uiterlijk, stem, prestaties en biografische informatie) door het IOC en/of de Organisator in het kader van de verslaggeving over de Olympic Virtual Series, of om het publiek op andere wijze te informeren over de Olympic Virtual Series en de Olympische Beweging te steunen. Dit kan voorproefjes/hoogtepunten omvatten op websites van de Organisator en/of Polyphony Digital Inc., en op social media of blogposts die gerelateerd zijn aan de Competitie en wereldwijd beschikbaar zijn.
   5.3 Om af te zien van deze publiciteit of je toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens door de Organisator in te trekken, moet je de Organisator hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres in het Privacybeleid van de Organisator: https://www.playstation.com/nl-nl/legal/privacy-policy.
   5.4 Om af te zien van deze publiciteit of je toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens door het IOC in te trekken, moet je het IOC hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres in het Privacybeleid van het IOC: https://olympics.com/en/privacy-policy.

Ik ga ermee akkoord dat ik door deel te nemen aan deze Competitie zal worden gefilmd door Polyphony Digital Inc. (uit naam van Sony Interactive Entertainment) ter promotie van de Olympic Virtual Series en dat deze videobeelden (waaronder afbeeldingen) zullen worden gedeeld met het Internationaal Olympisch Comité voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de Voorwaarden.